Antiquitates Mathematicae

W Antiquitates Mathematicae  są publikowane prace z historii matematyki oparte na archiwaliach lub też dotąd nie publikowanych dokumentach. Preferowane będą prace i archiwalia dotyczące historii matematyki polskiej.

Czasopismo powstało 2006 jako VI seria Annales Societatis Mathematicae Polonae w celu publikowania w pierwszej kolejności tekstów referatów głoszonych na kolejnych Konferencjach Naukowych z Hisotrii Matematyki oraganizowanych przez Polskie Towarzystwo Matematyczne co jest stałą polityka redakcji.
Inicjatorami jego utworzenia byli Witold Więsław i Stefan Jackowski.

===================================

Adres elektroniczny redakcji: am@ptm.org.pl  ||

===================================

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tom 9 (2015): Antiquitates Mathematicae

Dostęp otwarty Dostęp otwarty  Dostęp ograniczony Dostęp dla uprawnionych użytkowników

Spis treści

Od Redakcji

Słowo wstępne PDF PDF(en) (English)
Stanisław Domoradzki 1-2

HISTORIA MATEMATYKI W POLSCE

Matematyka na Politechnice Łódzkiej w latach 1945-1970 PDF(PL)
Izabela Jóźwik, Małgorzata Ewa Terepeta 3-29
Trzy matematyczne prace Adama Adamandego Kochańskiego – opatrzone tłumaczeniem na język angielski PDF(EN)
Henryk Fukś 31-65
Funkcje lub ciągi funkcyjne o specjalnych własnościach, których konstrukcje zawdzięczamy polskim matematykom PDF (English)
Władysław Wilczyński 67-82

HISTORIA i FILOZOFIA MATEMATYKI NA ŚWIECIE

Historia prostej rzeczywistej PDF(EN)
Galina Iwanowna Sinkiewicz 83-92
Zwykły Polak w mieście Ithaca w stanie Nowy Jork PDF(EN)
Daniel W. Stroock 93-104

ESEJE

O Danielu W. Stroocku słów kilka PDF (English)
Bogusław Zegarliński 105-106
Mark Kac: wspomnienie PDF (English)
Michael B. Kac 107-109

HISTORIA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI

Systemy monetarne na ziemiach polskich w latach 1733 - 2013. Część pierwsza PDF
Antoni Leon Dawidowicz 110-123
Poczatki informatyki wrocławskiej. Wspomnienia lata 1945–1968 PDF (English)
Roman Zuber 125-168

RECENZJE

O książce ,,History of Statistics" Oscara Sheynina PDF
Tomasz Zak 169-174
Refleksje o książce: M. Bečvářová, I. Netuka: Karl Löwner and his Student Lipman Bers – Pre-war Prague Mathematicians. PDF
Stanisław Domoradzki 175-179

KONFERENCJE Z HISTORII MATEMATYKI

Matematyka polska na Joint Mathematics Meetings w San Antonio (Texas), USA PDF
Malgorzata Stawiska-Friedland 181-192
Konferencja o polskiej matematyce okresu międzywojennnego w Lens we Francji PDF
Lech Maligranda 193-199
Konferencja naukowa: ,,Exact Sciences and Mathematics in Central-Eastern Europe from the mid-XIX Century till WWII." PDF(PL)
Lidia Obojska 201-206
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Licencja Creative Commons
Antiquitates Mathematicae by Polskie Towarzystwo Matematyczne is licensed under a Creative Commons. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.ptm.org.pl.

 

Print ISSN: 1898-5203; On line ISSN:  2353-8813


The journal is abstracted and indexed in: