Tom 10 (2016)

Antiquitates Mathematicae

Dostęp otwarty Dostęp otwarty  Dostęp ograniczony Dostęp dla uprawnionych użytkowników

Spis treści

Od Redakcji

Słowo wstępne PDF (English) PDF
Stanisław Domoradzki 1-2

BIOGRAMY

Wspomnienie o Lechu Dubikajtisie (1927-2014) PDF
Bogumiła Klemp-Dyczek 3-17
Samuel Fogelson (1902 - po 1941) PDF
Lech Maligranda, Walerian Piotrowski 19-43
Włodzimierz Krysicki-matematyk stochastyk (1905-2001) PDF
Tadeusz Gerstenkorn 45-58
Mieczysław Czyżykowski (1907-1996) PDF
Walerian Piotrowski 59-65

HISTORIA MATEMATYKI W POLSCE

Przedwojenni nauczyciele na powojennych uczelniach PDF
Roman Duda 67-87
Matematycy polscy na tle dziejów Polski w wiekach XIX i XX PDF
Roman Duda 89-119
Prace Kazimierza Żorawskiego z teorii iteracji PDF
Malgorzata Stawiska-Friedland 121-132

HISTORIA i FILOZOFIA MATEMATYKI NA ŚWIECIE

Kobiety i matematyka na uniwersytetach w Pradze w I połowie XX wieku PDF
Martina Bečvářová 133-167
Elipsoid Monge’a i konfiguracje linii krzywiznowych na powierzchniach i przestrzeniach euklidesowych – uwagi historyczne PDF
Jorge Sotomayor, Ronaldo A. Garcia 169-182
Historia epsylontyki PDF
Galina Iwanowna Sinkiewicz 183-204

HISTORIA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI

Informatyka w Politechnice Wrocławskiej – lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte PDF(pl-Zał.1) PDF(pl-Zał.2) PDF(pl)
Zbigniew Huzar, Eugeniusz Bilski 205-221

RECENZJE

Dwie Warszawy PDF
Jan Waszkiewicz 223-229
Uwagi o książce Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882–1945 autorstwa M. Bečvářovej. PDF
Stanisław Domoradzki 231-235
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Licencja Creative Commons
Antiquitates Mathematicae by Polskie Towarzystwo Matematyczne is licensed under a Creative Commons. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.ptm.org.pl.

 

Print ISSN: 1898-5203; On line ISSN:  2353-8813


The journal is abstracted and indexed in: