Didactica Mathematicae

Didactica Mathematicae (dawniej Dydaktyka Matematyki) jest międzynarodowym czasopismem poświęconym badaniom nad nauczaniem i uczeniem się matematyki. Zostało ono założone w roku 1980 przez Annę Zofię Krygowską, która była jego redaktorem naczelnym do roku 1988.


Didactica Mathematicae przyjmuje

  1. prace badawcze w dziedzinie dydaktyki matematyki;
  2. artykuły na temat koncepcji, kierunków i metod badawczych w dziedzinie dydaktyki matematyki;
  3. artykuły na temat koncepcji kształcenia matematycznego na różnych poziomach;
  4. artykuły na temat stanu i rozwoju dydaktyki matematyki jako dyscypliny, w szczególności sprawozdania z poświęconych jej konferencji i kongresów;
  5. recenzji książek.
Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Tom 38 (2016)

Spis treści

Rozwój „struktur działania” w oparciu o matematyczną wiedzę pojęciową PDF (English) PDF
William Baker, Olen Dias, Bronislaw Czarnocha, Edme Soho
Tworzenie definicji czworokątów przez przyszłych nauczycieli – podejście poprzez odkrywanie PDF (English) PDF
Lina Brunheira, Joao Pedro da Ponte
Analiza uczniowskich rozwiązań zadań geometrycznych tworzących wiązkę PDF (English) PDF
Monika Czajkowska, Małgorzata Zambrowska
Zadanie o kostce czyli o uogólnianiu w przestrzeni trójwymiarowej PDF (English) PDF
Joanna Jureczko
Izomorfizm jako narzędzie uogólniania (w kombinatoryce) PDF (English) PDF
Radek Krpec
O formalnych i nieformalnych zapisach obliczeniowych podczas kształtowania się początków arytmetyki u młodszych uczniów PDF (English) PDF
Bożena Rożek
Kognitywna aktywizacja przez zadania matematyczne pochodzące z centralnych egzaminów poziomu ISCED 2 na przykładzie Nadrenii Północnej-Westfalii PDF (English) PDF
Bruno Scheja
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 0208-8916, Online ISSN: 2353-0960