Didactica Mathematicae

Didactica Mathematicae (dawniej Dydaktyka Matematyki) jest międzynarodowym czasopismem poświęconym badaniom nad nauczaniem i uczeniem się matematyki. Zostało ono założone w roku 1980 przez Annę Zofię Krygowską, która była jego redaktorem naczelnym do roku 1988.


Didactica Mathematicae przyjmuje

  1. prace badawcze w dziedzinie dydaktyki matematyki;
  2. artykuły na temat koncepcji, kierunków i metod badawczych w dziedzinie dydaktyki matematyki;
  3. artykuły na temat koncepcji kształcenia matematycznego na różnych poziomach;
  4. artykuły na temat stanu i rozwoju dydaktyki matematyki jako dyscypliny, w szczególności sprawozdania z poświęconych jej konferencji i kongresów;
  5. recenzji książek.
Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Tom 37 (2015)

Spis treści

Wprowadzenie w porównywanie różnicowe – podejście tradycyjne a podejście konstruktywistyczne PDF (English) PDF
Elżbieta Mrożek
Wykorzystanie kalkulatora graficznego w procesie rozwiązywania pewnych zadań związanych z granicami ciągów i funkcji PDF (English) PDF
Joanna Jureczko
Wykorzystanie „zadań przyjaznych uczniowi” do rozwijania rozumienia na lekcjach matematyki w gimnazjum PDF (English) PDF
Maria Samborska
Sytuacje dydaktyczne sprzyjające budowaniu pojęć matematycznych w edukacji przedszkolnej PDF (English) PDF
Sona Semeradova
Tworzenie zadań jako aktywność, której można się nauczyć PDF (English) PDF
Michal Tabach, Alex Friedlander
Dowodzenie zdań ogólnych w matematyce i uzasadnianie stwierdzeń przez uczących się matematyki. Perspektywa antropomatematyczna PDF (English) PDF
Anna K. Żeromska

Konferencje

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dydaktyków Matematyki z cyklu: „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura” PDF (English) PDF
Dagmara Tęga
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 0208-8916, Online ISSN: 2353-0960