Tom 39 (2017)

Spis treści

Różne rodzaje myślenia w rozwiązywaniu problemów matematycznych PDF
Marianna Ciosek, Tadeusz Ratusinski, Stefan Turnau
Jak studenci matematyki oceniają poprawność dowodu matematycznego PDF
Marianna Ciosek, Anna Katarzyna Żeromska, Dušan Šveda
Wpływ pierwotnych reprezentacji na formalne rozumienie pojęć geometrycznych PDF
Marta Pytlak, Ewa Swoboda
Zmiany kognitywnych wymagań zadań egzaminacyjnych z matematyki – Wyniki przekrojowych badań egzaminu gimnazjalnego PDF
Bruno Scheja

Konferencje

The Ninth and the Tenth Congress of the European Research in Mathematics Education (CERME 9 and CERME 10) PDF
Bożena Maj-Tatsis, Mirosława Sajka
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 0208-8916, Online ISSN: 2353-0960