Redakcja

Redaktor naczelny:

Ewa Swoboda (Poland)

Zastępca redaktora naczelnego:

Stefan Turnau (Poland)

Edytorzy:

 • Marianna Ciosek (Poland)
 • Agnieszka Demby (Poland)
 • Zbiegniew Semadeni (Poland)
 • Lidia Zaręba – secretary (Poland)

Skład redakcji:

 • András Ambrus (Hungary)
 • Michele Artigue (France)
 • Ferdinando Arzarello (Italy)
 • Claire Vaugelade Berg (Norway)
 • Roman Duda (Poland)
 • Ingvald Erfjord (Norway)
 • Simon Goodchild (Norway)
 • Milan Hejný (Czech Republic)
 • Marja van den Heuvel-Panhuizen (The Netherlands)
 • Alena Hospesova (Czech Republic)
 • Oleg Ivanov (Russia)
 • Barbara Jaworski (United Kingdom)
 • Alexander Karp (Ukraine, United States)
 • Jeremy Kilpatrick (United States of America)
 • Konrad Krainer (Austria)
 • Alain Kuzniak (France)
 • Ladislav Kvasz (Czech Republic)
 • Joanna Mamona-Downs (Greece)
 • Carlo Marchini (Italy)
 • Edyta Nowińska (Poland)
 • Ryszard Pawlak (Poland)
 • Suzanne Prediger (Germany)
 • Bettina Roesken (Germany)
 • Anna Sierpinska (Canada)
 • Mihaela Singer (Romania)
 • Michal Tabach (Israel)
 • Konstantinos Tatsis (Greece)
 • Marie Ticha (Czech Republic)
 • Dina Tirosh (Israel)
 • Wacław Zawadowski (Poland)
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 0208-8916, Online ISSN: 2353-0960