Wiadomości Matematyczne

Wiadomości Matematyczne zostały założone przez Samuela Dicksteina w Warszawie w 1897 roku. Do wybuchu II wojny światowej Dickstein zredagował i wydał 47 tomów tego ukazującego się w języku polskim czasopisma. W 1955 roku Polskie Towarzystwo Matematyczne reaktywowało Wiadomości Matematyczne (ISSN 0373-8302) jako drugą serię tworzonych wówczas Roczników Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

http://wiadmat.amu.edu.pl/


Tom 50, Nr 1 (2014)

Spis treści

Preface

Od Redakcji PDF
Redakcja Wiadomości matematycznych 1
Niestabilność i wybuchy w matematycznych modelach procesów biologicznych
Grzegorz Karch, Anna Marciniak-Czochra 3-20
Samuel Eilenberg - wielki matematyk z Warszawy
Stefan Jackowski 21-43
Działalność naukowa Józefa Schreiera
Lech Maligranda 45-68
Jeszcze w sprawie biografii Ottona i Stanisławy Nikodymów
Walerian Piotrowski 69-74
Matematycy w Powstaniu Styczniowym – sesja naukowa
Krzysztof Maślanka 75-78
Ryszard Grząślewicz (1953–2005)
Henryk Hudzik, Grzegorz Mielczarek, Ryszard Płuciennik 85-99
Zjazd DMV–PTM w 2014 roku w Poznaniu
Maciej Kandulski 101-102
Władze Polskiego Towarzystwa Matematycznego w kadencji 2014–2016
Małgorzata Migda 103-108

Interviews

Matematyka jest sztuką – wywiad z Włodzimierzem Kuperbergiem
  79-84

Nowi Profesorowie

Piotr Dowbor
  109-113
Piotr Koszmider
  113-115
Zbigniew Palmowski
  115-117
Klaudiusz Wójcik
  117-119

Laureaci nagród

Jacek Świątkowski, laureat Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2012
  121-125
Małgorzata Mikołajczyk, laureatka Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za rok 2012
  125-128
Grzegorz Karch, laureat Nagrody Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk za rok 2013
  128-130
Wojciech Samotij, laureat Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego za rok 2013
  130-131
Marcin Pilipczuk, laureat Międzynarodowej Nagrody Banacha za rok 2013
  132-133
Joanna Kułaga-Przymus, laureatka Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2012
  133-136
Laureaci konkursów studenckich
  137-139

Krótkie informacje

Krótkie informacje
  141-146

Z żałobnej karty

Jerzy Górski (1920–2011)
  147-150
Dobiesław Bobrowski (1927–2012)
  151-157
Aleksander Pełczyński (1932–2012)
  159-162
Jarosław Bartoszewicz (1945–2013)
  163-166
Włodzimierz Waliszewski (1934–2013)
  167-170
Andrzej Grzegorczyk (1922–2014)
  171-173

Recenzje

Izabela Bondecka-Krzykowska, Historia obliczeń. Od rachunku na palcach do maszyny analitycznej
  175-178
Bartosz Brożek, Mateusz Hohol, Umysł matematyczny
  178-181
Roman Duda, Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską
  181-184
Marek Hetmański, Epistemologia informacji
  184-189
Marek Hetmański, Epistemologia informacji
  190-194
Krzysztof Kamiński, Wybrane zagadnienia z matematycznych kółek olimpijskich
  194-201
Marceli Stark, Ale jednak czuję i żyję... Pamiętnik więźnia obozu pracy w Budzyniu
  201-204
Ewa Piotrowska, Nauka a ideologia. Matematycy i matematyka w III Rzeszy
  204-210
Książki nadesłane
  211-217
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: