Kontakt dla czasopisma

Adres pocztowy

Collegium Mathematicum UAM
ul. Umultowska 87
61-614 Poznań

Kontakt Główny

Wiadomości Matematyczne

Collegium Mathematicum
ul. Umultowska 87
61-614 Poznań


Email: wm@ptm.org.pl

Kontakt Techniczny

Paweł Witkowski
Email: wydawnictwa@ptm.org.pl

© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X