Polityka wydawnicza

Zakres tematyczny

Wiadomości Matematyczne są czasopismem poświęconym
matematyce oraz ludziom, którzy ją uprawiają. Publikowane  teksty

  • omawiają uzyskane ważne wyniki i stawiane hipotezy badawcze, wyznaczające kierunki rozwoju matematyki
  • przybliżają specjalistyczne zagadnienia  szerokim kręgom matematyków
  • opisują zastosowania i rolę matematyki we współczesnym świecie
  • dotyczą popularyzacji matematyki i edukacji matematycznej
  • informują o znaczących wydarzeniach naukowych, kongresach oraz spotkaniach towarzystw matematycznych i przyznawanych nagrodach
  • przedstawiają sylwetki i dorobek naukowy wybitnych matematyków
  • prezentują książki i recenzje książek związanych z matematyką
  • zawierają listy do Redakcji dotyczące wyżej wymienionych spraw.

 

Opisy sekcji

Preface

Plenary speakers answer two questions

Articles

Nowi Profesorowie

Laureaci nagród

Listy do Redakcji

Krótkie informacje

Z żałobnej karty

Recenzje

Miscellanea

 

Author Self-Archiving

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.

 
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X