Historia

Wiadomości Matematyczne zostały założone przez
Samuela Dicksteina w Warszawie w 1897 roku. Do wybuchu II wojny światowej Dickstein zredagował i wydał 47 tomów tego ukazującego się w języku polskim czasopisma. W 1955 roku Polskie Towarzystwo Matematyczne reaktywowało Wiadomości Matematyczne jako drugą serię tworzonych wówczas Roczników Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X