Informacje dla autorów

Materiały przeznaczone do publikacji prosimy przygotować
w plikach pdf, względnie doc lub odt, i przesłać
do Redakcji lub jednego z członków Komitetu Redakcyjnego. Po
zaakceptowaniu tekstu do publikacji należy nadesłać treść artykułu
w pliku TeX  ze streszczeniem w języku angielskim.
Korespondencję do Redakcji prosimy wysyłać na jej adres
elektroniczny lub pocztowy. Adresy członków Komitetu Redakcyjnego
znajdują się na stronie internetowej czasopisma
http://wm.ptm.org.pl.

© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X