Tom 15, Nr 1 (1972)

Spis treści

O pewnych problemach Banacha PDF
A. Pełczyński 3-11
Jak dzielić przez zbiór pusty? PDF
B. M. Schein, A. Wiweger 13-15
O geometrii i topologii PDF
K. Sieklucki 17-24
Na marginesie artykułu K. Siekluckiego „O geometrii i topologii" PDF
A. Białynicki-Birula, A. Pełczyński 25-30
Sprawozdanie z dni matematycznych w Sopocie w maju 1971 roku PDF
J. Żuk 31-32
Przemówienie na lampce wina w Ratuszu Gdańskim PDF
R. Sikorski 32-34
Uwagi o problemie zainteresowania i kształcenia studentów matematyki w zakresie zastosowań PDF
A. Lasota 35-40
O zakresie informatycznego kształcenia na uniwersytetach PDF
S. Waligórski 41-52
Uchwały Ogólnokrajowej Konferencji w sprawie kształcenia matematyków, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Matematyczne, Komitet Nauk Matematycznych PAN i Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego PDF
The Editors 53-63
Z teki karykatur L. Jeśmanowicza PDF
Redaktor Redaktor 64
Warszawska szkoła logiczna PDF
J. Słupecki 65-72
Jan Łukasiewicz PDF
J. Słupecki 73-78
Matematyka a logika PDF
A. Mostowski 79-89
Problem dowodzenia w nowoczesnym nauczaniu matematyki PDF
S. Turnau 91-96
Międzynarodowe spotkanie dydaktyków matematyki w Krakowie PDF
S. Turnau 97-100
Studenckie sympozjum z topologii ogólnej w Moskwie PDF
R. Engelking 101-102
Krótkie informacje PDF
Redaktor Redaktor 103-111
Skrót protokołu posiedzenia Walnego Zgromadzenia PTM w dniu 15 maja 1971 r. w Kamiennym Potoku koło Sopotu PDF
Redaktor Redaktor 113-116
A. Alexiewicz Analiza funkcjonalna PDF
P. Mankiewicz 117-120
M. Kucharzewski Elementy teorii obiektów geometrycznych PDF
W. Waliszewski 120-121
J. Musielak Wstęp do matematyki PDF
A. Bielecki 121-128
K. Tatarkiewicz Rachunek wariacyjny, cz. II PDF
C. Olech 128-129
W. Kołodziej Wybrane rozdziały analizy matematycznej PDF
C. Ryll-Nardzewski 129-130
J. Kudrewicz Częstotliwościowe metody w teorii nieliniowych układów dynamicznych PDF
S. Sędziwy 130-132
R. Gutowski Równania różniczkowe zwyczajne PDF
Z. Kowalski 132
W. Jankowski Geometria wykreślna PDF
M. Palej, W. Jankowski 133-134
A. Ralston Wstęp do analizy numerycznej PDF
A. Wakulicz 134-135
J. Górski Elementy funkcji analitycznych wielu zmiennych PDF
J. Siciak 135-137
A. Piskorek Równania całkowe, elementy teorii i zastosowania PDF
A. Piskorek 137-139
F. Hausdorff Nachgelassene Schriften, Studien und Referate PDF
J. Mioduszewski 139-141
N. Bourbaki Groups et algebres de Lie PDF
A. Białynicki-Birula 141
F. L. Bauer i G. Goos Informatik PDF
W. M. Turski 142-143
Zamiast recenzji PDF
Redaktor Redaktor 143-145
Książki nadesłane PDF
Redaktor Redaktor 146
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X