Tom 14, Nr 1 (1972)

Spis treści

Matematycy zatrudnieni w gospodarce narodowej PDF
J. Kulpińska 1-12
Zastosowania maszyn matematycznych a zastosowania matematyki PDF
Z. Pawlak 13-16
Matematyka i jej zastosowania PDF
J. Łoś 17-23
Automatyczne dowodzenie twierdzeń PDF
L. W. Szczerba 25-38
Kariera twierdzenia Hilberta o syzygiach PDF
T. Józefiak 39-49
O twierdzeniu przygotowawczym Weierstrassa PDF
H. Cartan 51-64
O pracach Wacława Sierpińskiego PDF
E. Marczewski 65-72
Stanisław Knapowski PDF
J. Browkin 73-79
Kunszt pracy matematyka PDF
J. E. Littlewood 81-91
Literatura matematyczna: jej wzrost i jakość PDF
K. O. May 93-105
Czy sama znajomość matematyki wystarcza nauczycielowi? PDF
K. O. May 107-109
Problemy nowoczesnego kształcenia nauczycieli matematyki PDF
Z. Krygowska 111-117
Dyskusja nad terminologią i symboliką matematyczną PDF
. Redaktor 119-125
Krótkie informacje PDF
. Redaktor 127-128
Skrót protokołu Walnego Zgromadzenia PTM z dnia 27 czerwca 1970 r. odbytego w Katowicach PDF
. Redaktor 129-133
Działalność Polskiego Towarzystwa Matematycznego w roku 1970 PDF
. Redaktor 135-149
Karol Borsuk, Wanda Szmielew Podstawy geometrii PDF
L. Szczerba 151-152
Stanisław Hartman Wstęp do analizy harmonicznej PDF
J. Kisyński 152-155
Włodzimierz Mlak Wstęp do teorii przestrzeni Hilberta PDF
W. Żelazko 155-156
Witold Pogorzelski Równania całkowe i ich zastosowania, t. IV PDF
A. Piskorek 156-158
Stefan Paszkowski Zbiór zadań z teorii metod numerycznych, cz. I PDF
A. Wakulicz 158-160
Agnieszka Plucińska, Edmund Pluciński Zadania z rachunku prawdo podobieństwa i statystyki matematycznej dla studentów politechnik PDF
R. Zieliński 160-162
David Gale Teoria liniowych modeli ekonomicznych PDF
M. Wycech-Łosiowa 162-163
Tadeusz Traczyk Elementy matematyki wyższej PDF
A. Waszak 164-165
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 165-167
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X