Tom 13, Nr 1 (1971)

Spis treści

Podstawowe pojęcia teorii Neymana-Pearsona testowania hipotez statystycznych PDF
E. Bartoszyński 1-10
Czy można usłyszeć kształt bębna PDF
M. Kac 11-35
Izometrie jako złożenia symetrii o osiach należących do sumy pęku i kierunku PDF
W. Mielniczuk, J. Zabilski 37-41
Karol Borsuk — trzy rocznice PDF
K. Sieklucki 43-55
Stefan Zubrzycki PDF
B. Kopociński, J. Łukaszewicz 57-65
Próba oceny stanu metod numerycznych w Polsce PDF
A. Wakulicz 67-72
X Zjazd Matematyków Polskich poświęcony matematyce stosowanej PDF
S. Krasińska 73-74
Przemówienie na otwarciu X Zjazdu PTM PDF
E. Sikorski 74-78
Cele i zadania Zjazdu PDF
J. Łoś 78-81
Program Zjazdu PDF
. Redaktor 81-82
Postulaty i wnioski X Zjazdu Matematyków Polskich w Katowicach PDF
. Redaktor 83-88
Przemówienie na bankiecie końcowym PDF
E. Sikorski 88-90
Nowe czasopismo poświęcone dydaktyce matematyki PDF
S. Turnau 91-96
Szkolna realizacja geometrii jako teorii opartej na aksjomatyce Szmielew i Tarskiego PDF
M. Kordos 97-102
Krótkie informacje PDF
. Redaktor 103-108
E. Marczewski, J. K. Łanowski O zdegradowaniu kontemplacji. Wokół wiersza Cypriana Norwida „Plato i Archita" PDF
A. Bielecki 109-110
A. Grzegorczyk Zarys logiki matematycznej PDF
J. Onyszkiewicz 110-111
S. Balcerzyk Wstęp do algebry homologicznej PDF
A. Jankowski 111-112
K. Tatarkiewicz Rachunek wariacyjny, cz. I PDF
C. Olech 113-114
Matematyka, tom I, praca zbiorowa pod redakcją E. Otto PDF
G. Majcherowa 114-118
Matematyka, tom II, praca zbiorowa pod redakcją E. Otto PDF
G. Majcherowa 118-120
A. Strzałkowski, A. Śliżyński Matematyczne metody opracowywania wyników pomiarów PDF
A. Kiełbasiński 121-122
W. Rudin Podstawy analizy matematycznej PDF
C. Ryll-Nardzewski 122-123
A. P. Juszkiewicz Historia matematyki w wiekach średnich PDF
S. Dobrzycki 123-128
J. W. Milnor Topologia z różniczkowego punktu widzenia PDF
K. Gęba 129
A. H. Zemanian Teoria dystrybucji i analiza transformat, wprowadzenie do funkcji uogólnionych i ich zastosowania PDF
W. Kierat 129-132
A. Ehrenfeucht, O. Stande O nauczaniu algebry w klasie I liceum ogólnokształcącego PDF
W. Szlenk 132-133
A. Ehrenfeucht, O. Stande, O nauczaniu algebry w klasie II liceum ogólnokształcącego PDF
L. Jeśmanowicz 133-135
W. Janowski, P. Wiatrowski Rachunek różniczkowy i całkowy PDF
Z. Moszner 135-136
W. Bieńko O równaniach różniczkowych PDF
L. Jeśmanowicz 136-137
J. Brzeziński , M. Bryński, O rozwiązywaniu zadań z geometrii PDF
S. Turnau 138-142
Uwagi do recenzji S. Turnaua PDF
Z. Semadeni 142-143
J. Lisiewicz Własności izometrycznych przekształceń płaszczyzny na siebie PDF
L. Dubikajtis 143-146
Z. Pawłowski Wstąp do statystyki matematycznej PDF
R. Zieliński 146-148
A. Sobotka Elementy matematyki wyższej PDF
A. Waszak 148-151
J. C Burkill, H. Burkill, A second course in mathematical analysis PDF
J. Musielak 151-154
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 154-157
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X