Tom 12, Nr 2 (1971)

Spis treści

Od Redakcji PDF
. Redaktor 203
IX Zjazd Matematyków Polskich PDF
. Redaktor 203-225
Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Krakowie, 3-9 września 1969 r. PDF
G. Majcherowa 204-208
Przemówienie wygłoszone dnia 3 września 1969 r. na inauguracji Jubileuszu PTM PDF
K. Kuratowski 208-214
Przemówienie wygłoszone dnia 3 września 1969 r. na inauguracji Jubileuszu PTM PDF
E. Sikorski 214-225
Równania diofantyczne PDF
A. Schinzel 227-232
Entropia w matematyce i fizyce PDF
Z. Ciesielski 233-255
O zagadnieniach topologii ogólnej związanych z badaniem przekształceń PDF
R. Engelking 257-284
Aproksymacja funkcji wielu zmiennych wielomianami PDF
J. Siciak 285-294
O algebrze PDF
S. Balcerzyk, A. Białynicki-Birula 295-301
Życiorys Wacława Sierpińskiego PDF
A. Schinzel 303-308
Wspomnienia o matematykach wileńskich PDF
L. Jeśmanowicz 309-319
Protokół Walnego Zgromadzenia PTM z dnia 9 września 1969 r. PDF
. Redaktor 321-326
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Matematycznego za rok 1969 PDF
. Redaktor 327-342
Sprawozdanie z posiedzeń naukowych Polskiego Towarzystwa Matematycznego za rok 1969 PDF
. Redaktor 343-353
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X