Tom 12, Nr 1 (1969)

Spis treści

W pięćdziesięciolecie istnienia Polskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
. Od Redakcji 1-2
Powstanie Polskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
F. Leja 3-8
Moje wspomnienia związane z powstaniem polskiej szkoły matematycznej PDF
K. Kuratowski 9-15
Wspomnienia matematyka z lat 1903-1968 PDF
W. Ślebodziński 17-31
Antoni Hoborski, organizator polskiej szkoły geometrycznej PDF
S. Gołąb 33-48
Wspomnienia z Kawiarni Szkockiej PDF
S. Ulam 49-58
List do prof. K. Kuratowskiego PDF
P. S. Aleksandrów 59-61
Początki matematyki wrocławskiej PDF
E. Marczewski 63-76
Jubileusz 20-lecia Instytutu matematycznego PAN oraz 50-lecia pracy naukowej Kazimierza Kuratowskiego PDF
. Redaktor 77-82
Opis uroczystości PDF
M. Karłowicz 77-78
Przemówienie wstępne W. Orlicza PDF
. Redaktor 78-79
Fragmenty przemówienia K. Kuratowskiego wygłoszonego na jubileuszu 20-lecia Instytutu Matematycznego PAN PDF
. Redaktor 79-82
Uwagi o rozwoju analizy funkcjonalnej w Polsce PDF
A. Pełczyński, Z. Semadeni 83-108
Maszyny matematyczne PDF
Z. Pawlak 109-114
Sterowanie optymalne PDF
A. Turowicz, H. Górecki 115-149
Komunikat o Międzynarodowym Kongresie Matematyków w 1970 r. PDF
. Redaktor 151-153
Klasyfikacja dziesiętna matematyki i jej zastosowań PDF
. Redaktor 155-172
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Matematycznego za rok 1968 PDF
. Redaktor 173-190
Sprawozdanie z posiedzeń naukowych Polskiego Towarzystwa Matematycznego za rok 1968 PDF
. Redaktor 191-201
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X