Tom 11, Nr 1 (1969)

Spis treści

O pewnych ciągach nieskończonych (na marginesie zadania R. Krasnodębskiego) PDF
Z. K. Charzyński 1-4
O pewnej charakteryzacji numeracji potęgowych PDF
S. Weksler 5-6
O pewnej własności wielokąta wypukłego i jego przekątnych PDF
H. Iwaniec 7-11
O funkcjach mierzalnych okresowych PDF
J. Dodziuk 13-14
O równaniu funkcyjnym f(x+y) = f(x)+f(y) PDF
T. Figiel 15-18
Adam Adamandy Kochański i jego prace matematyczne PDF
Z. Pawlikowska 19-48
Kazimierz Żorawski PDF
W. Ślebodziński 49-64
50-lecie pracy naukowej profesora Tadeusza Ważewskiego PDF
Z. Mikołajska-Mlakowa 65-66
Tadeusz Ważewski PDF
J. Szarski 67-72
Walne Zgromadzenie i sesja naukowa PTM PDF
. Redaktor 73-74
O działalności H. Steinhausa w zakresie zastosowań matematyki PDF
J. Łukaszewicz 75-77
O pracach teoretycznych H. Steinhausa z zakresu matematyki PDF
W. Orlicz 77-80
O działalności B. Knastera w topologii PDF
A. Lelek 81-86
O działalności B. Knastera PDF
E. Marczewski 86-91
Przemówienie na lampce wina z okazji wręczenia B. Knasterowi i Hugonowi Steinhausowi dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
R. Sikorski 91-93
Na marginesie artykułu B. L. van der Waerdena - „Klasyczna i nowoczesna aksjomatyka" PDF
Z. Krygowska 95-100
Błędy w matematyce PDF
H. Steinhaus 101-108
Psychozabawa „Czy jesteś grafomanem" PDF
. Redaktor 109-110
Zadania (191-200) PDF
. Redaktor 111-113
Rozwiązanie zadań 70 i 151 PDF
. Redaktor 113-115
Kurs dla matematyków z krajów rozwijających się PDF
S. Rolewicz 117-119
Krótkie informacje PDF
. Redaktor 121-125
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Matematycznego za rok 1967 PDF
. Redaktor 127-142
Sprawozdanie z posiedzeń naukowych Polskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
. Redaktor 143-150
Odpowiedź na recenzję książki Geometria wykreślna PDF
Z. Lewandowski 151-152
List w sprawie błędów w książce: K. Kuratowski i A. Mostowski, Teoria mnogości PDF
A. Mostowski 152-153
K. Kuratowski i A. Mostowski, Teoria mnogości PDF
W. Marek 153-154
K. Borsuk, Theory of retracts PDF
A. Lelek 154-156
M. Fisz, Bachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna PDF
S. Zubrzycki 156-157
B. Sikorski, Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje wielu zmiennych PDF
C. Bessaga 157-160
F. Leja, Funkcje zespolone PDF
J. Krzyż 160-162
H. Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej PDF
J. Musielak 162-163
J. Perkal, Matematyka dla przyrodników i rolników, cz. II i III PDF
F. Szczotka 164-165
Analiza funkcjonalna praca zbiorowa pod redakcją S. G. Kreina PDF
J. Musielak 166-167
B. Leitner, Zarys matematyki wyższej dla inżynierów, cz. I. Rachunek całkowy, równania różniczkowe zwyczajne PDF
Z. Butlewski 167-169
Z. Moszner, O teorii relacji PDF
J. Onyszkiewicz 169-170
S. Kartasiński i M. Okołowicz, Analiza matematyczna PDF
Z. Moszner 170-173
J. Słupecki, Z. Garbaj i T. Sawicki, Arytmetyka i algebra dla studiów PDF
Z. Moszner 174-176
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 176-179
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X