Tom 10, Nr 2 (1968)

Spis treści

Grupy Galois wielomianów stopnia czwartego PDF
J. Brzeziński 133-143
Uwagi do artykułu J. Mikusińskiego „O twierdzeniu Zorna" PDF
Z. Semadeni 145-146
O lingwistyce matematycznej PDF
A. Blikle 147-174
Niesprzeczność i niezależność hipotezy continuum PDF
A. Mostowski 175-182
Zmechanizowana matematyka PDF
I. H. Lehmer 183-194
Dwie uroczystości w Poznaniu PDF
W. Jankowski 195-196
Przemówienie do Profesora Władysława Ślebodzińskiego na uroczystym posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Poznaniu, 6 kwietnia 1967 roku PDF
E. Marczewski 197-200
Pożegnanie Dyrektora Instytutu Matematycznego PAN Profesora Kazimierza Kuratowskiego PDF
. Redaktor 201-206
Od Redakcji PDF
. Redaktor 201
Przemówienie Profesora M. Śmiałowskiego PDF
. Redaktor 201-203
Przemówienie Profesora E. Marczewskiego PDF
. Redaktor 203-204
Przemówienie Profesora E. Marczewskiego PDF
. Redaktor 204-206
Mirosław Krzyżański (31.X.1907 - 1. XII.1965) PDF
J. Szarski 207-215
„Traktat z Echternach" o nauczaniu geometrii PDF
Z. Krygowska 217-221
Przykład wprowadzenia uczniów w teorię grup PDF
B. Stachurska 223-235
Moskiewski kongres matematyczny PDF
Z. Semadeni 237-241
O przestrzeniach BM PDF
J. Robot 243-247
Teka karykatur L. Jeśmanowicza PDF
. Redaktor 249
Zadania (171-190) PDF
. Redaktor 251-255
Krótkie informacje PDF
. Redaktor 257-263
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Matematycznego za rok 1966 PDF
. Redaktor 265-275
Protokół Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 8 kwietnia 1967 r. w Poznaniu PDF
. Redaktor 277-280
S. Gołąb, Rachunek tensorowy PDF
W. Ślebodziński 281-284
A. Goetz, Geometria różniczkowa PDF
T. Huskowski 284-285
A. Turowicz, Geometria zer wielomianów PDF
H. Górecki 285-287
T. Bachwal, Geometria wykreślna, t. I PDF
B. Grochowski 287-288
B. Gdowski, E. Pluciński, Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej PDF
M. Kwapisz 288
H. M. Cundy, A. P. Bollet, Modele matematyczne PDF
R. Krasnodębski 289-292
O. Ore, Wstęp do teorii grafów PDF
A. Kirkor 292-293
B. Friedman, Wybrane zagadnienia matematyki stosowanej PDF
W. Szczyrba 293-294
B. Leitner, Zarys matematyki wyższej dla inżynierów, cz. I PDF
Z. Butlewski 294-295
B. Leitner, Zarys matematyki wyższej dla inżynierów, cz. II PDF
Z. Butlewski 295-297
Z. Pawlak, Automatyczne dowodzenie twierdzeń PDF
S. Waligórski 297-298
Z. Pawlak, Gramatyka i matematyka PDF
S. Waligórski 298-299
B. Gleichgewicht Elementy algebry abstrakcyjnej PDF
S. Balcerzyk 299-301
J. F. G. Kingman, 8. I. Taylor, Introduction to Measure and Probability PDF
R. Bartoszyński 301
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 302-304
Spis rzeczy tomów I-X PDF
. Redaktor 305-325
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X