Tom 10, Nr 1 (1967)

Spis treści

O splocie potęg modułu PDF
J. Mikusiński 1-2
Obroty i słowa PDF
Jan Mycielski 3-5
Uwaga o nierówności Hadamarda PDF
J. Ambrosiewicz 7-8
Przemówienie na uroczystym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 28 maja 1966 roku Pałacu Staszica PDF
K. Urbanik 9-11
50-lecie pracy naukowej profesora Franciszka Leji PDF
S. Gołąb, J. Siciak 13-14
Stanisław Jaśkowski (1906-1965) PDF
L. Dubikajtis 15-28
Julian Perkal (1913-1965) PDF
J. Łukaszewicz 29-36
III Konferencja Szkoleniowa z Geometrii Różniczkowej PDF
S. Gołąb, J. Siciak 37-39
Problemy nauczania matematyki na Kongresie Matematyków w sierpniu 1966 w Moskwie PDF
Z. Krygowska 41-47
Rozumowanie empiryczne, intuicyjne i formalne w nauczaniu matematyki PDF
Z. Krygowska 49-91
Kilka uwag na marginesie reformy nauczania matematyki w szkole PDF
B. Nowecki 93-97
Korespondencyjna Szkoła Matematyczna przy Uniwersytecie Moskiewskim PDF
E. G. Głagolewa, I. M. Gelfand 99-102
Teka karykatur L. Jeśmanowicza PDF
. Redaktor 103
Zadania (151-270) PDF
. Redaktor 105-112
Protokół Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniach 28 i 29 maja 1966 roku w Warszawie w dniach 28 i 29 maja 1966 roku w Warszawie PDF
. Redaktor 113-118
Z. Lewandowski, Geometria wykreślna PDF
J. Kaczmarek 119-121
L. S. Goddard, Metody matematyczne w badaniach operacyjnych PDF
J. Łoś 121-122
L. A. Lustemik, O. A. Czerwonienko, A. B. Janpolski, Obliczanie funkcji elementarnych PDF
S. Paszkowski 122-123
G. N. Położy i in., Metody przybliżonych obliczeń PDF
S. Paszkowski 123-126
W. Sierpiński, Wstęp do teorii liczb PDF
W. Staś 126-127
A. Lelek, Zbiory PDF
K. Sieklucki 127-129
S. Zubrzycki Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki PDF
R. Bartoszyński 129-131
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 131-132
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X