Tom 9, Nr 2 (1967)

Spis treści

Doktoraty honorowe we Wrocławiu PDF
. Redaktor 163
Przemówienie z okazji promocji prof. Hugona Steinhausa na doktora honorowego Uniwersytetu Wrocławskiego, 22 listopada 1965 r. PDF
E. Marczewski 165-166
Przemówienie z okazji promocji prof. Władysława Ślebodzińskiego na doktora honorowego Politechniki Wrocławskiej, 22 listopada 1965 r. PDF
J. Skowroński 167
Władysław Ślebodziński PDF
T. Huskowski 169-173
Kazimierz Zarankiewicz (2.V.1902 - 5.IX.1959) PDF
S. Bergman, R. Duda, B. Knaster, Jan Mycielski, A. Schinzel 175-185
O różnych działach teorii liczb PDF
A. Schinzel 187-197
Przybliżenia wymierne liczb niewymiernych PDF
K. F. Roth 199-208
O liczbach tetraedralnych PDF
. Redaktor 209-217
Uogólnienie postulatu Bertranda PDF
M. Kalecki 219-220
O równaniu nx+ (n+1)y = (n+2)z PDF
A. Mąkowski 221-224
O twierdzeniu Zorna PDF
J. Mikusiński 225-232
O wykładzie „Wstęp do matematyki" PDF
L. Jeśmanowicz, S. Hartman, H. Rasiowa 233-243
O niektórych podręcznikach szkolnych PDF
A. Ehrenfeucht 245-256
XI Międzynarodowy Kongres Historii Nauki PDF
. Redaktor 257-261
Zadania (141-153) PDF
. Redaktor 263-264
Rozwiązanie zadania 42 PDF
. Redaktor 264
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Matematycznego za rok 1965 PDF
. Redaktor 265-278
H. Rasiowa and B. Sikorski, The mathematics of metamathematics PDF
T. Mycielski 279-281
R. Engelking, Zarys topologii ogólnej PDF
A. Lelek 281-282
W. Wrona, Matematyka. Podstawowy wykład politechniczny, Cz. II PDF
W. Ślebodziński 283-285
Z. Heliwig, Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki PDF
W. Oktaba 285-286
Z. Pawlak, Organizacja maszyn bezadresowych PDF
S. Waligórski 286-288
A. W. Mostowski, Algebry Boole'a i ich zastosowania PDF
Z. Pawlak 288-289
S. Paszkowski, Język ALGOL 60 PDF
J. Madey 289-292
I. B. Bross, Jak podejmować decyzje PDF
S. Zubrzycki 292-293
J. Krzyż, Zbiór zadań z funkcji analitycznych PDF
W. Kleiner 293-295
A.G. Kurosz, Algebra ogólna PDF
S. Balcerzyk 295-297
Nowoczesne metody numeryczne PDF
A. Kiełbasiński 298-300
W. L. Zaguskin, Przegląd metod numerycznych rozwiązywania PDF
Andrzej Wakulicz 300-302
T. Trajdos-Wróbel, Matematyka dla inżynierów. Kurs wyższy PDF
M. Rochowski 302-305
J. Osiowski, Zarys rachunku operatorowego. Teoria i zastosowania PDF
M. Suski 305-306
R. Leitner, W. Żakowski, Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne PDF
J. Brzeziński 306-308
W. Wrona, Elementy rachunku wektorowego i geometrii analitycznej PDF
A. Mąkowski 308-311
W. G. Bołtiański, W. A. Jefremowicz, Zarys podstawowych pojąć topologii PDF
K. Sieklucki 311-312
A. Grużewski, O prawdopodobieństwie i statystyce PDF
R. Bartoszyński 312-313
W. Krysicki, Poczet wielkich matematyków PDF
Z. Opial 313-316
J. Michalski, Matematyka. Kurs podstawowy PDF
M. Bryński 316-319
G. Choquet, L' enseignement de la geometrie PDF
S. Straszewicz 319-322
Bibliography on time series and stochastic processes PDF
R. Bartoszyński 322-323
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 325-329
Recenzji książki W. Sierpińskiego „Liczby trójkątne" (Wiad. Mat. 9 (1966), str. 144 PDF
. Redaktor 331
Erraty do artykułów PDF
. Redaktor 331
Recenzji książki D. V. Lindleya, Introduction to probability and statistics from a Bayesian viewpoint (Wiad. Mat. 9 (1966), str. 154) PDF
. Redaktor 331
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X