Tom 9, Nr 1 (1966)

Spis treści

O podzielności liczb PDF
W. Sierpiński 1-8
O liczbach [ 1,2, …,n] W. Sierpiński PDF
W. Sierpiński 9-10
O pewnych własnościach, liczby 0 występującej w reszcie Lagrange'a wzoru Taylora PDF
R. Bartłomiejczyk 11-18
O pewnym wyprowadzeniu warunków istnienia zmiennych PDF
R. Bartłomiejczyk 19-22
Z historii polskiej terminologii matematycznej (III) PDF
Z. Pawlikowska 23-43
Jak wykładałem rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych PDF
R. Sikorski 45-54
Pomysł i rozumowanie w matematyce PDF
B. L. van der Waerden 55-82
Rola intuicji geometrycznej we współczesnej matematyce PDF
H. Freudenthal 83-87
Na pograniczu logiki i matematyki PDF
A. Robinson 89-96
Zadania (121-140) PDF
. Redaktor 97-101
Rozwiązanie zadania 51 PDF
. Redaktor 101-102
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Matematycznego za rok 1964 PDF
. Redaktor 103-116
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 27 i 28 maja 1965 roku z okazji Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
. Redaktor 117-118
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
. Redaktor 119-124
Sprostowanie w związku z zamieszczoną w Wiadomościach Matematycznych 7 (1964), str. 294, recenzją A. W. Mostowskiego książki: J. Słupecki, L. Borkowski: Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości PDF
. Redaktor 125-126
Kilka uwag w odpowiedzi na poprzednie sprostowanie PDF
A. W. Mostowski 126-127
F. Otto, E. Otto, Zbiór zadań z geometrii wykreślnej PDF
L. Dubikajtis 128-131
J. Mikusiński, B. Sikorski, Elementarna teoria dystrybucji PDF
W. Słowikowski 128
Z. Czechowski, Bachunek różniczkowy i całkowy dla ekonomistów i statystyków PDF
E. Vielrose 131-132
E. Karaśkiewicz, Zarys teorii wektorów i tensorów PDF
S. Gołąb 132-134
A. Goetz, T. Huskowski, B. Krasnodębski, H. Pidek-Łopuszańska, M. Bochowski, Zewnętrzne formy różniczkowe i pewne ich zastosowania PDF
W. Wrona 134-135
W. Janowski, Elementy rachunku prawdopodobieństwa PDF
R. Bartoszyński 135-137
W. Janowski, Przekształcenia izometryczne na płaszczyźnie PDF
S. Gołąb 137-138
W. Janowski, P. Wiatrowski, Rachunek różniczkowy i całkowy PDF
Z. Moszner 138-141
W. Sierpiński, O teorii mnogości PDF
R. Engelking 141-143
W. A. Pogorzelski, J. Słupecki, O dowodzie matematycznym PDF
J. Onyszkiewicz 143-144
W. Sierpiński, Liczby trójkątne PDF
A. Mąkowski 144-145
A. W. Mostowski, Rozwiązywanie równań algebraicznych PDF
S. Hartman 145-148
E. Piegat, Wektory i geometria PDF
K. Sieklucki 148-149
B. Sz.-Nagy, Introduction to real functions and orthogonal expansions PDF
T. Musielak 149-152
A. P. Robertson, W. Robertson, Topological vector spaces PDF
K. Maurin 152-153
E. T. Copson, Asymptotic expansion PDF
K. Bochenek 153-154
D. V. Lindley, Introduction to probability and statistics frorn a Bayesian viewpoint PDF
R. Bartoszyński 154-155
W. Sierpiński, Elementary theory of numbers PDF
Antoni Wakulicz 155-157
S. Drobot, Real numbers PDF
A. Grzegorczyk 157-158
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 159-160
W. Sierpińskiego. „O pewnym twierdzeniu równoważnym twierdzeniu o postępie arytmetycznym" (Wiad. Mat. 7 (1964), str. 29) PDF
. Redaktor 161
Erraty do artykułów PDF
. Redaktor 161
W. Ślebodzińskiego „Polskie Towarzystwo Matematyczne w latach 1919-1963" (Wiad. Mat. 8 (1965), str. 85-107) PDF
. Redaktor 161
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X