Tom 8, Nr 2 (1965)

Spis treści

60-lecie pracy naukowej Profesora Wacława Sierpińskiego PDF
T. Iwiński 109-111
Doktorat honoris causa Hugona Steinhausa PDF
. Redaktor 113
Referat o działalności naukowej prof. H. Steinhausa wygłoszony przy nadaniu doktoratu honorowego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PDF
W. Orlicz 115-118
Przemówienie wygłoszone przy nadaniu doktoratu honorowego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PDF
H. Steinhaus 119-125
Matematyka stosowana czy zastosowania matematyki PDF
J. Łoś 127-130
Ze wspomnień o Zygmuncie Janiszewskim PDF
S. Straszewicz 131-133
O sztywnych podziałach odcinka PDF
R. Jajte 135-137
O liczbach Fibonacciego PDF
G. T. Chajrullin 139-140
O podzielności liczby an+1 przez n PDF
A. Rotkiewicz 141-142
Uwaga do artykułu H. Steinhausa „Pogadanka (trochę historyczna)” PDF
A. Schinzel 143-144
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X