Tom 8, Nr 1 (1965)

Spis treści

Osiągnięcia naukowe XX-lecia w zakresie matematyki PDF
S. Hartman 1-21
Sesja naukowa poświęcona historii matematyki polskiej PDF
. Redaktor 23
Zarys dziejów matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w drugiej połowie XIX wieku PDF
Z. Opial 25-39
Z historii polskiej terminologii matematycznej (II) PDF
Z. Pawlikowska 41-64
Stan i potrzeby historii matematyki w Polsce PDF
Z. Opial 65-83
Polskie Towarzystwo Matematyczne w latach 1919-1963 PDF
W. Ślebodziński 85-107
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X