Tom 7, Nr 2 (1964)

Spis treści

Z historii polskiej terminologii matematycznej (I) PDF
Z. Pawlikowska 165-190
S. Dickstein a historia matematyki w Polsce w świetle korespondencji z E. Stammem PDF
A. Wachułka 191-202
Równanie diofantyczne y2 =ax3 + bx2 + cx + d PDF
L. J. Mordell 203-210
Prosty dowód twierdzenia Laplace'a PDF
R. Krasnodębski 211-213
O równowadze obojętnej PDF
H. Steinhaus 215-220
Uwagi do pewnego zagadnienia P.Erdösa PDF
W. Sierpiński 221-228
O równaniu x2 -2y2 = k PDF
A. Schinzel, W. Sierpiński 229-232
O równaniu ax –bx = (a-b)cy PDF
K. Szymiczek 233-236
O języku informacyjnym matematyki PDF
Ł. A. Kałużnin 237-244
Zadania PDF
. Redaktor 245-252
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Matematycznego za rok 1963 PDF
. Redaktor 253-265
Protokół Nr 18 z Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego z dnia 11 maja 1963 roku w Zakopanem PDF
. Redaktor 267-273
Statut Polskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
. Redaktor 275-282
Andrzej Grzegorczyk, Zarys logiki matematycznej PDF
S. S. Jaśkowski 283-284
Witold Janowski, Matematyka (Podręcznik dla wydziałów elektrycznych i mechanicznych politechnik) PDF
W. Pawelski 284-287
Rózsa Peter, Gra z nieskończonością PDF
S. Hartman 287-289
M. J. Lighthill, Wstęp do analizy Fouriera i teorii dystrybucji PDF
J. Kisyński 289-290
Kazimierz Kuratowski, Wstęp do teorii mnogości i topologii PDF
A. Lelek 290-292
Edward Kofler, Z dziejów matematyki PDF
Z. Opial 292-294
J. Słupecki, L. Borkowski, Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości PDF
A. W. Mostowski 294-295
Dirk J. Struik, Krótki zarys historii matematyki PDF
Z. Opial 295
A. Renyi, Wahrscheinlichkeitsrechnung PDF
J. Kucharczyk 296-297
Zenon Moszner, O mierzeniu w matematyce PDF
W. Słowikowski 297-298
Problèmes de mesure (zbiór artykułów) PDF
S. Hartman 298-299
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 301-305
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X