Tom 7, Nr 1 (1963)

Spis treści

Jubileusz Fundamenta Mathematicae PDF
. Od Redakcji 1-2
O potrzebach matematyki w Polsce PDF
Z. Janiszewski 3-8
Pięćdziesiąt tomów „Fundamenta Mathematicae". Wspomnienia i uwagi PDF
K. Kuratowski 9-17
Witold Pogorzelski [Nekrolog] PDF
. Redaktor 19
Pogadanka (trochę historyczna) PDF
H. Steinhaus 21-26
O liczbach trójkątnych, będących sumami dwóch mniejszych liczb trójkątnych PDF
W. Sierpiński 27-28
O pewnym twierdzeniu równoważnym twierdzeniu o postępie arytmetycznym PDF
W. Sierpiński 29
O ciągach liczb parami względnie pierwszych PDF
W. Sierpiński 31-38
O nieskończoności PDF
W. Sierpiński 39-49
O średnicach figur wypukłych płaskich PDF
E. Piegat 51-56
O iloczynach sinusów i cosinusów PDF
K. Szymiczek 57-62
O rozwiązaniach równania x3+ y3+z3-t3=1 w liczbach naturalnych PDF
J. A. Gabowicz 63-64
Niektóre zagadnienia cybernetyki i statystyki PDF
B. W. Gniedenko 65-85
O polskich badaniach języka przy użyciu metod matematycznych PDF
A. Bartkowiakowa, L. Zubrzycka 87-97
Analiza i Bourbaki PDF
G. Choquet 99-120
Konferencja poświęcona teorii funkcji analitycznych PDF
J. Górski 121-122
Międzynarodowe sympozjum w sprawie nauczania matematyki w szkole, Budapeszt 1962 PDF
. Redaktor 123-134
Konferencja poświęcona geometrii różniczkowej PDF
S. Gołąb 135-136
Zadania PDF
. Redaktor 137-138
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Matematycznego za rok 1962 PDF
. Redaktor 139-148
Kronika krajowa, 1962 r PDF
. Redaktor 149-152
Kronika zagraniczna, 1962 r PDF
. Redaktor 153-154
Ryszard Krasnodębski, Proste monogramy PDF
E. Otto 155
Stanisław Polański, Rozwinięcia powierzchni PDF
E. Otto 155-156
T. Czechowski, Rachunek różniczkowy i całkowy dla statystyków i ekonomistów PDF
S. Zubrzycki 156-157
A. Kaufmann et R. Douriaux, Les fonctions de la variable complexe PDF
J. Bonder 158-159
S. A. Parchomienko, Co to jest linia? PDF
J. W. Jaworowski 159-160
J. T. Schwartz, Relativity in Illustrations PDF
W. Ślebodziński 160-161
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 163-164
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X