Tom 6, Nr 2 (1963)

Spis treści

Przegląd niektórych zagadnień analitycznej teorii liczb dotyczących rozkładu liczb pierwszych PDF
S. Knapowski 115-134
Przestrzenie topologiczne i ich zwarte rozszerzenia PDF
R. Engelking 135-172
O pewnych przejawach współpracy polskiej i radzieckiej szkoły matematycznej w dziedzinie topologii i teorii mnogości PDF
P. S. Aleksandrów 175-180
Dawid Hilbert PDF
H. Weyl 181-186
Nicolas Bourbaki i współczesna matematyka PDF
H. Cartan 187-197
Matematyka, jej kierunki i napięcia PDF
M. Kac 199-204
Zagadnienia teorii informacji PDF
R. Ł. Dobruszyn, J. I. Churgin 205-216
Matematyczne metody w lingwistyce PDF
R. Ł. Dobruszyn 217-242
O programie nauczania matematyki PDF
. Redaktor 243-248
Związki arytmetyki z algebrą w nauczaniu dzieci do lat 15 PDF
S. Straszewicz 249-265
Zadania PDF
. Redaktor 267-270
Rozwiązania zadań PDF
. Redaktor 271-275
Protokół Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 26 maja 1962 r. we Wrocławiu PDF
. Redaktor 277-280
M. Krzyżański, Równania różniczkowe cząstkowe rzędu drugiego, część II PDF
M. Burnat 281-282
W. Sierpiński, O stu prostych, ale trudnych zagadnieniach arytmetyki – Z pogranicza geometrii i arytmetyki PDF
A. Schinzel 282-284
A. Grzegorczyk, Fonctions recursives PDF
J. Słomiński 284-287
A. Ehrenfeucht, Ciekawy sześcian PDF
J. Majerczyk 287-288
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 289
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X