Tom 4, Nr 2 (1961)

Spis treści

Stefan Kulczycki PDF
S. Straszewicz 151-154
Z dziejów założenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
S. Gołąb 155-159
Matematyka i przyszłość nauki PDF
M. H. Stone 161-175
O pewnym zagadnieniu Fermata PDF
W. Sierpiński 177-181
Uwaga o liczbach złożonych m, dzielących am-a PDF
W. Sierpiński 183-184
Uwaga o trójkątach pitagorejskich PDF
W. Sierpiński 185
Algorytmiczna interpretacja procesów sterowania PDF
A. A. Lapunow, G. A. Szestopał 187-202
Kilka uwag o kodach zewnętrznych PDF
S. Paszkowski 203-208
Zadania PDF
. Redaktor 209
Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Polskiego Towarzystwa Matematycznego za rok 1959 PDF
. Redaktor 211-220
Kronika krajowa 1959 r., część II PDF
. Redaktor 221-230
Kronika zagraniczna PDF
. Redaktor 231-232
W. Sierpiński, Teoria liczb, cz. II PDF
S. Knapowski 233-234
W. Sierpiński, Arytmetyka teoretyczna PDF
S. Hartman 234-235
L. Jeśmanowicz, J. Łoś, Zbiór zadań z algebry, cz. I PDF
A. Turowicz 236-238
A. Plamitzer, Geometria wykreślna PDF
F. Otto 238-240
Trajdos-Wróbel, Wstęp do analizy wektorowej PDF
A. Goetz 240-243
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 245-246
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X