Tom 4, Nr 1 (1960)

Spis treści

Zygmunt Janiszewski PDF
B. Knaster 1-9
Józef Marcinkiewicz PDF
A. Zygmund 11-41
Matematyka współczesna a nauczanie PDF
G. Choquet 43-57
Jak unowocześnić matematykę szkolną PDF
S. Jaśkowski 59-71
Trygonometria równania różniczkowego x(4)+x=0 PDF
J. Mikusiński 73-84
Dni tygodnia i matematyka PDF
J. Mayr 85-89
O liczbach kolistych PDF
E. Białoborski 91-92
Międzynarodowe Sympozjum Metod Infinitystycznych PDF
A. Grzegorczyk 93-95
Uwagi na marginesie Zjazdu Studenckich Matematycznych Kół Naukowych we Wrocławiu PDF
. Redaktor 97-98
Zadania PDF
. Redaktor 99-101
Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 30 maja 1959 r PDF
. Redaktor 103-111
Skład Zarządów Oddziałów PTM PDF
. Redaktor 113-114
Ankieta Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
. Redaktor 115-116
Kronika krajowa 1958 r., część II PDF
. Redaktor 119-130
Kronika krajowa 1959 r., część I PDF
. Redaktor 131-133
Kronika zagraniczna PDF
. Redaktor 135-138
Komunikaty Międzynarodowej Unii Matematycznej PDF
. Redaktor 139-141
Halina Pidek-Łopuszańska, Władysław Ślebodziński, Kazimierz Urbanik, Matematyka dla chemików PDF
A. Kirkor 143-144
Krzysztof Maurin, Metody przestrzeni Tlilberta PDF
W. Żelazko 144-145
Edward Otto, Matematyka PDF
W. Pawelski 146-147
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 149-150
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X