Tom 4, Nr 3 (1961)

Spis treści

O uroczystości ku uczczeniu pamięci Stefana Banacha PDF
. Od Redakcji 247
Przemówienie wygłoszone na uroczystości ku uczczeniu pamięci Stefana Banacha PDF
S. Mazur 249-250
Stefan Banach PDF
H. Steinhaus 251-259
Przemówienie wygłoszone na uroczystości ku uczczeniu pamięci Stefana Banacha PDF
S. Ł. Sobolew 261-264
Nasz dług wobec Stefana Banacha PDF
M. H. Stone 265-267
Przemówienie wygłoszone na uroczystości ku uczczeniu pamięci Stefana Banacha PDF
B. Szökefalvi-Nagy 269-270
OR czyli badanie operacji PDF
S. Zubrzycki 271-281
O kształcie komory silników rotacyjnych PDF
B. Kopociński 283-288
Międzynarodowa Konferencja w Sprawach Nauczania Matematyki w Krakowie, 3-11 sierpnia 1960 roku PDF
Z. Krygowska 289-293
Zadania PDF
. Redaktor 295-296
Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 14 maja 1960 r PDF
. Redaktor 297-301
Kronika naukowa PDF
. Redaktor 303-304
Kronika krajowa 1960 r., część I PDF
. Redaktor 305-305
Kronika zagraniczna PDF
. Redaktor 309-312
Gustaw Doetsch, Introduction d l'utilisation pratique de la transformation de Laplace PDF
Z. Zieleźny 314-314
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 317-319
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X