Tom 3, Nr 3 (1960)

Spis treści

10 lat Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk PDF
. Redaktor 197
10 lat Instytutu Matematycznego PDF
K. Kuratowski 199-216
Rola Instytutu Matematycznego w działalności poszczególnych ośrodków matematycznych w Polsce PDF
T. Ważewski 217-222
40 lat pracy naukowej Kazimierza Kuratowskiego PDF
. Redaktor 223-224
Referat wygłoszony na uroczystości nadania prof. K. Kuratowskiemu doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Karola w Pradze PDF
V. Jarník 225-230
O osiągnięciach prof. dr Kazimierza Kuratowskiego w dziedzinie topologii PDF
K. Borsuk 231-237
Prace Kazimierza Kuratowskiego z teorii mnogości i teorii miary PDF
E. Marczewski 239-244
Spis prac K. Kuratowskiego ogłoszonych w latach 1918-1958 PDF
. Redaktor 245-250
Rektyfikacja spirali logarytmicznej w pracach E. Torricellego PDF
Z. Opial 251-265
Symbolika Mengera rachunku różniczkowego i całkowego PDF
K. Tatarkiewicz 267-283
Wykreślanie funkcji złożonych PDF
W. Vorbrodt 285-293
Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Polskiego Towarzystwa Matematycznego za rok 1958 PDF
. Redaktor 295-302
Międzynarodowy Kongres Matematyczny 1962 PDF
. Redaktor 303
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 305
W. Krysicki i L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część I PDF
Z. Butlewski 307-309
W. Krysicki i L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część II PDF
W. Janowski 309-310
Mirosław Krzyżański, Równania różniczkowe cząstkowe rzędu drugiego, cześć I PDF
Marek Burnat 310-311
Roman Sikorski, Funkcje rzeczywiste, Tom I PDF
Henryk Fast 311-315
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X