Tom 3, Nr 2 (1959)

Spis treści

O doktoracie honoris causa UW A. N. Kołmogorowa PDF
. Redaktor 105-106
Gry PDF
H. Steinhaus 107-120
O rozkładach na sumę pięciu sześcianów PDF
W. Sierpiński 121-122
O pewnym zbiorze płaskim PDF
W. Sierpiński 123-125
Uwagi o funkcjach o pochodnej zero PDF
S. Rolewicz 127-128
Podstawowe informacje o rozwiązywaniu zadań na elektronowych maszynach cyfrowych I PDF
A. A. Lapunow, G. A. Szestopał 129-145
Rozwiązanie zagadnienia Poincarego? PDF
R. Engelking 147
Kronika naukowa PDF
. Redaktor 147
O nowych wynikach dotyczących wielkich liczb pierwszych PDF
A. Mąkowski 147-148
Międzynarodowy kongres matematyków w Edynburgu PDF
A. Bielecki 151-167
Druga konferencja funkcji analitycznych w Lublinie PDF
M. Biernacki 163-165
Kronika krajowa PDF
. Redaktor 167-170
Kronika zagraniczna PDF
. Redaktor 171
Statut Polskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
. Redaktor 173-179
Zofia Krygowska, Konstrukcje geometryczne na płaszczyźnie PDF
S. Straszewicz 181-182
Marceli Stark, Geometria analityczna, wydanie drugie PDF
W. Ślebodziński 182-183
Andrzej Mostowski i Marceli Stark, Elementy algebry wyższej PDF
S. Hartman 183-185
Marek Fisz, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, wydanie drugie PDF
S. Zubrzycki 185-188
Kazimierz Bartel, Perspektywa malarska, cześć II PDF
Z. Pałasiński 188-190
Witold Pogorzelski, Równania całkowe i ich zastosowania, t. II PDF
K. Maurin 190-191
Julian Perkal, Matematyka dla rolników, część I PDF
J. Łukaszewicz 192-193
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 195
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X