Tom 3, Nr 1 (1959)

Spis treści

Odnowienie po 50-ciu latach doktoratu Wacława Sierpińskiego PDF
. Redaktor 1-2
Doktorat honorowy Hugona Steinhausa PDF
. Redaktor 9-11
O twórczości Juliusza Pawła Schaudera PDF
J. Leray 13-19
O pewnym wniosku z hipotezy Goldbacha PDF
W. Sierpiński 21-22
Elementarny dowód pierwszej reguły Guldina PDF
Z. Opial 23-28
Ogólne kryterium podzielności liczb PDF
K. Tatarkiewicz 29-31
O wielokątnych pokrywach zbiorów płaskich PDF
P. Lisowski 33-36
O równaniu nx+(n+1)y-(n+2)z PDF
B. Leszczyński 37-39
O okresowych ciągach liczb naturalnych PDF
B. Rokowska 41-43
O zastosowaniu pewnej nierówności w teorii równań różniczkowych PDF
W. Kołodziej 45-47
O historii matematyki i jej znaczeniu dla matematyki i innych nauk PDF
B. W. Gniedenko, I. B. Pogriebysski 49-64
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 18. IV. 1958 r PDF
. Redaktor 67-68
Kronika krajowa PDF
. Redaktor 69-80
Międzynarodowe seminarium studentów matematyki w Warszawie PDF
A. Pełczyński 81-82
Regulaminy nagród Polskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
. Redaktor 83-84
Wyniki konkursu na najlepszą pracę studencką PDF
A. Pełczyński 85
Kronika zagraniczna PDF
. Redaktor 87-88
Hugo Steinhaus, Sto zadań PDF
A. Bielecki 90-91
Franciszek Leja, Teoria funkcji analitycznych PDF
Z. Charzyński 91
Antoni Łomnicki, Kartografia matematyczna PDF
F. Biernacki 92-93
Jerzy Waligórski, Geometria wykreślna dla Inżynierów i techników PDF
E. Otto 93
Wykaz członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
. Redaktor 95-104
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X