Tom 2, Nr 2 (1959)

Spis treści

O pracach naukowych Riemanna PDF
W. L. Gonczarow 155-196
Tadeusz Banachiewicz - Wspomnienie pośmiertne PDF
J. Witkowski 197-203
O iloczynach samych różnych czynników pierwszych PDF
W. Sierpiński 204-206
Trygonometria równania różniczkowego x"' + x — 0 PDF
J. Mikusiński 207-227
O prostych połowiących pola wypukłe PDF
K. Zarankiewicz 228-234
O sieciach wielokątów PDF
A. Śniatycki 235-244
Wzór ogólny na funkcje zmiennej całkowitej o wartościach całkowitych PDF
W. Sierpiński 245-248
Dowód szczególnego przypadku wielkiego twierdzenia Fermata PDF
Z. Lewandowski 249-252
Pewna własność liczb trójkątnych PDF
J. Browkin 253-255
O pewnych ciągach nieskończonych liczb naturalnych PDF
W. Sierpiński 256-268
O okresowości pewnych ciągów liczb naturalnych PDF
A. Schinzel 269-272
O okresowości pewnych ciągów liczb naturalnych PDF
J. Browkin 273-276
O trzech funkcjach sinus PDF
K. Tatarkiewicz 277-280
Warunek konieczny i dostateczny liniowości funkcji PDF
J. Radecki 281-282
O pewnym twierdzeniu z teorii miary Jordana PDF
Z. Moszner 283-286
Jednostajna zbieżność a ciągłość funkcji granicznej PDF
S. Gołąb 287-288
Uwagi o dowodach jedyności PDF
J. Mikusiński 289-291
Twierdzenie o punkcie stałym i jego zastosowania w teorii równań różniczkowych PDF
S. Mrówka 292-297
Uwagi o siłach zależnych od wyższych pochodnych drogi względem czasu PDF
K. Tatarkiewicz 298-306
Stefan Kulczycki, Geometria nieeuklidesowa PDF
A. Bielecki 307-309
T. Łukaszewicz i M. Warmus, Metody numeryczne i graficzne PDF
S. Paszkowski 309-314
Kronika (okres 1.X.1955-31. XII. 1956) PDF
. Redaktor 315-329
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X