Tom 1, Nr 2 (1956)

Spis treści

O definicji geometrii PDF
W. Ślebodziński 153-162
O trójkątach pitagorejskich mających jednakowe pola PDF
W. Sierpiński 163-168
O trójkątach PDF
H. Steinhaus 169-174
O prawie dokonałych rozkładach prostokątów PDF
Z. Moroń 175-179
O wykładzie habilitacyjnym Riemanna PDF
S. Kulczycki 180-193
O równaniu 3^x+4^y=5^z PDF
W. Sierpiński 194-195
Kilka uwag o liczbach pitagorejskich PDF
L. Jeśmanowicz 196-202
O liczbach pierwszych, dla których suma dzielników sześcianu jest pełnym kwadratem PDF
A. Schinzel 203-204
O pewnym przypuszczeniu dotyczącym rozkładów na sumę trzech kwadratów PDF
A. Schinzel 205
O pewnej definicji przestrzeni zupełnej PDF
W. Sierpiński 206-207
O definicji funkcji analitycznej wieloznacznej PDF
R. Sikorski 208-210
Zarys statystycznej kontroli jakości PDF
J. Łukaszewicz, Jan Oderfeld 210-214
O ocenie błędu powstałego przy stosowaniu interpolacji liniowej w czterocyfrowych tablicach logarytmicznych PDF
E. Tarnawski 211-215
O kilku kwestiach związanych z metodą wykładu geometrii analitycznej PDF
S. Gołąb 216-221
O niektórych zagadnieniach dotyczących wykładu geometrii analitycznej PDF
M. Biernacki 222-225
Uwagi o metodzie wektorowej w geometrii analitycznej PDF
J. Szarski 226-229
O dowodzie twierdzenia de l’Hospitala w wykładach rachunku różniczkowego PDF
S. Straszewicz 230-233
Krzywe stopnia drugiego w elementarnym wykładzie geometrii analitycznej PDF
S. Straszewicz 234-243
Konferencja z teorii gier PDF
A. Zięba 244-245
Ogólnopolska konferencja poświęcona teorii funkcji analitycznych PDF
. Redaktor 246-248
Druga konferencja poświęcona procesom stochastycznym PDF
. Redaktor 249
Konferencja metodyczno-dydaktyczna matematyków w Politechnice Warszawskiej PDF
S. Straszewicz 250-254
Konferencja metodyczno-dydaktyczna poświęcona nauczaniu geometrii analitycznej PDF
. Redaktor 255-256
Konferencja metodyczna w Krynicy PDF
S. Straszewicz 257-259
Konferencja dydaktyczna w sprawie nauczania geometrii analitycznej na uniwersytecie PDF
. Redaktor 260-262
Rachunek operatorów PDF
S. Drobot, Jan Mikusiński 263-270
Geometria analityczna PDF
T. H. Wróbel, Franciszek Leja 274-276
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna PDF
S. Zubrzycki, Marek Fisz 277-280
Za okres od września 1953 do września 1955 r. PDF
. Redaktor 281-292
Książki i wydawnictwa ciągłe wydane w roku 1955 PDF
. Redaktor 293-295
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X