Tom 5, Nr 1 (1962)

Spis treści

Mieczysław Biernacki PDF
J. Krzyż 1-14
Stanisław Zaremba (1863-1942) PDF
J. Szarski 15-28
Od Redakcji PDF
. Redaktor 29
Referat doc. dr J. Wolskiej-Bochenek o pracach Witolda Pogorzelskiego w dziedzinie równań całkowych i funkcji analitycznych PDF
. Redaktor 30-31
Referat doc. dr Z. Szmydt o działalności naukowej Witolda Pogorzelskiego w dziedzinie równań różniczkowych cząstkowych PDF
. Redaktor 32-34
Prace naukowo-badawcze Witolda Pogorzelskiego PDF
. Redaktor 34-37
O czworościanie PDF
J. Mikusiński 39-42
Uwagi o definicji jednostajnej ciągłości w wykładzie analizy PDF
A. Goetz 43-44
Prosty dowód wyznacznikowego kryterium określoności formy kwadratowej PDF
J. Musielak 45-46
Uogólnienie twierdzeń Rolle'a, Lagrange'a i Cauchy'ego PDF
L. Kubik 47-51
O liczbach naturalnych D, dla których okres rozwinięcia liczby √D na ułamek łańcuchowy arytmetyczny ma trzy wyrazy PDF
W. Sierpiński 53-55
Co osiągnięto w teorii liczb za pomocą maszyn elektronowych? PDF
W. Sierpiński 57-65
Osobliwe zbiory spójne PDF
A. Lelek 67-80
Projekty reform w nauczaniu matematyki w świetle dyskusji na konferencjach międzynarodowych PDF
S. Straszewicz 81-86
Pewna aksjomatyka geometrii elementarnej odpowiednia dla celów nauczania PDF
G. Choquet 87-108
Głos w dyskusji nad stworzeniem doktoratu matematyka-pedagoga PDF
L. Jeśmanowicz 109-113
Zadania PDF
. Redaktor 115-116
Rozwiązania zadań PDF
. Redaktor 117-119
Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 21 kwietnia 1961 r PDF
. Redaktor 121-126
Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Polskiego Towarzystwa Matematycznego za rok 1960 PDF
. Redaktor 127-135
Kronika krajowa, 1960 r., część II PDF
. Redaktor 137-145
Kronika zagraniczna PDF
. Redaktor 147-148
Dirk J. Struik, Krótki zarys historii matematyki PDF
Z. Opial 149-150
Andrzej Mostowski i Marceli Stark, Algebra liniowa PDF
S. Hartman 150-153
J. Favard, Cours d'analyse de l'ecole polytechnique, tome I PDF
W. Mlak 153-155
J. Favard, Cours d'analyse de l'ecole polytechnique, tome II PDF
W. Mlak 155-156
Stanisław Szerszeń, Nauka o rzutach PDF
T. Rachwał 156-158
Hermann Weyl, Symetria PDF
S. Jaśkowski 158-160
J. G. Defarés, I. N. Sneddon, An Introduction to the Mathematics of Medicine and Biology (Wprowadzenie do matematyki medycyny i biologii) PDF
J. Łukaszewicz 160-162
Mieczysław Warmus, Tablice funkcji elementarnych PDF
S. Paszkowski 162-163
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 165-166
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X