Tom 16, Nr 01 (1973)

Spis treści

Stała Eulera PDF
J. Mikusiński 1-11
Równania funkcyjne w teorii procesów stochastycznych PDF
M. Kuczma 13-22
O pochodnych cząstkowych i pełnych PDF
J. Mikusióski 23-35
Co to są martyngały PDF
L. Doob 37-50
Początki teorii zagadnień brzegowych typu Sturma-Liouville’a PDF
A. I. Demczyszyn 51-54
Jerzy Spława-Neyman PDF
W. KloneckiiW. Zonn 55-70
O pracach matematycznych Michała Kaleckiego PDF
J. OderfeldiA. Schinzel 71-73
Wspomnienia o Józefie Marcinkiewiczu PDF
S. Kolankowski 75-77
Mikołaj Olekiewicz (1896-1971) PDF
W. Oktaba 79-85
Autonomia geometrii PDF
H. Behnke 87-97
XI Zjazd Matematyków Polskich PDF
E. Złotkiewicz 99-100
List Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki do Prezydium XI Zjazdu Matematyków Polskich w Lublinie PDF
. . 101-103
Sympozjum Matematycznych Metod Ekonomii, jego problematyka, cele i przebieg PDF
M. Wycech-Łosiowa 105-109
Dyskusja nad terminologią i symboliką matematyczną PDF
. . 111-115
Krótkie informacje PDF
. . 117-118,
W sprawie Toto-Lotka PDF
. . 119-122
Działalność PTM w 1971 r PDF
. . 123-140
Recenzja: Z. Semadeni, Banach spaces of continuous functions, vol.I. PDF
W. Żelazko 141-142
Uwagi w związku z recenzją Z. Mosznera drugiego wydania książki Rachunek różniczkowy i całkowy PDF
W. JanowskiiP. Wiatrowski 141
Recenzja: R. Sikorski, Wstęp do geometrii różniczkowej PDF
S. Gołąb 144-145
Recenzja: H. Marcinkowska, Wstęp do teorii równań różniczkowych cząstkowych PDF
J. Szarski 145-146
Recenzja: Z. Semadeni i A. Wiweger, Wstęp do teorii kategorii i funktorów PDF
A. Jankowski 146-147
Recenzja: W. Oktaba, Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie PDF
T. Caliński 147-150
Recenzja: W. Oktaba i E. Niedokos, Matematyka i podstawy statystyki matematycznej PDF
R. Bartoszyński 151-154
Recenzja: T. Trajdos, Matematyka, cz. III PDF
B. Palczewski 154-155
Recenzja: W. Żakowski i W. Leksiński, Matematyka, cz. IV PDF
B. Palczewski 155-156
Recenzja: J. Mioduszewski, Wykłady z topologii, cz. I i II PDF
R. Duda 157-159
Recenzja: B. W. Gniedenko i I. N. Kowałenko, Wstęp do teorii obsługi masowej PDF
B. Kopocióski 159-161
Recenzja: N, J. Wilenkin, Kombinatoryka PDF
L. Jeśmanowicz 162-163
Recenzja: M. Bryński, Elementy teorii grup PDF
B. Gleichgewicht 163-164
Recenzja: E. Otto, Krzywe stożkowe PDF
W. Waliszewski 164
Recenzja: Straszewicz, Geometria wykreślna PDF
W. Jankowski 165
Recenzja: C. Reid, Hilbert PDF
S. Balcerzyk 166-168
Książki nadesłane PDF
. . 168-170
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X