Tom 17, Nr 01 (1973)

Spis treści

Autobiografia PDF
H. Steinhaus 3-11
Spis prac naukowych Hugona Steinhausa PDF
. . 12-28
Prace Hugona Steinhausa o sytuacjach konfliktowych PDF
C. Ryll-Nardzewski 29-38
Idee Hugona Steinhausa w teorii prawdopodobieństwa PDF
K. Urbanik 39-50
Rola Hugona Steinhausa w rozwoju zastosowań matematyki PDF
J. Łukaszewicz 51-63
Współpraca Hugona Steinhausa z medycyną i medykami PDF
H. Kowarzyk 65-69
Sztuka słowa Hugona Steinhausa PDF
J. Trzynadlowski 71-76
Hugo Steinhaus jako nauczyciel w okresie lwowskim PDF
M. Stark 77-84
Wspomnienia o profesorze Steinhausie PDF
A. Turowicz 85-89
Wrocławskie lata Hugona Steinhausa PDF
E. Marczewski 91-100
Steinhaus PDF
E. Marczewski 101-108
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X