Tom 18, Nr 01 (1974)

Spis treści

Wiadomości Matematyczne PDF
Z. Redaktor i-ii
Wiadomości Matematyczne PDF
Z. Redaktor iii
O kostce Hilberta PDF
C. Bessaga 5—18
O hipotezie Poincarćgo PDF
R. Duda 19-39
Reguły zatrzymywania PDF
R. Bartoszyński 41-54
Matematyczne podstawy matematyki PDF
L. Henkin 55-80
Organizacyjne aspekty rozwoju statystyki w Polsce PDF
W. Klonecki 81-90
Futurum nauczania matematyki w Polsce PDF
Z. Semadeni 91-97
Czy inna matematyka dla nauczycieli PDF
Z. Moszner 99-101
Matematyka nowoczesna PDF
J. Leray 103-109
O reformie nauczania matematyki w szkołach średnich we Francji PDF
J. Leray 109-113
Matematyka „nowoczesna”: pomyłka pedagogiczna i filozoficzna? PDF
R. Thom 113-129
Czy istnieje matematyka nowoczesna PDF
R. Thom 130-142
Uwagi do artykułów J. Leraya i R. Thoma PDF
Z. Semadeni 142-144
Wspomnienia z Getyngi PDF
R. Courant 145-157
Ze słownika racjonalnego Hugona Steinhausa PDF
. . 158
25-lecie Instytutu Matematycznego PAN PDF
. . 159
Dwadzieścia pięć lat działalności Instytutu Matematycznego PAN PDF
C. Olech 159-171
Ćwierćwiecze badań naukowych w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk PDF
K. Urbanik 171-183
Doktorat honoris causa Edwarda Marczewskiego PDF
. . 185
Przemówienie PDF
K. Urbanik 185-187
Przemówienie PDF
E. Marczewski 187-189
Uroczystość wręczenia dyplomów członków honorowych Polskiego Towarzystwa Matematycznego Władysławowi Orliczowi i Antoniemu Zygmundowi PDF
. . 191
O pracach W. Orlicza z analizy funkcjonalnej PDF
Z. Semadeni 191-199
Przemówienie wygłoszone z okazji nadania członkostwa honorowego W. Orliczowi PDF
J. Albrycht 200-204
Otwarcie Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. Stefana Banacha PDF
. . 205
Przemówienie PDF
C. Olech 205-208
Przemówienie PDF
D. Smoleński 208-209
Semestr logiczny PDF
J. Onyszkiewicz 211-214
Toast na bankiecie z okazji XI Zjazdu Matematyków Polskich w Lublinie 1972 r PDF
R. Sikorski 215-217
O nowym czasopiśmie „Geometria Dedicata PDF
W. Waliszewski 223-224
List Z. Semadeniego w sprawie błędów w książce Banach spaces of continuom functions, vol. I PDF
. . 225
Recenzja: A. Białynicki-Birula, Algebra PDF
S. Hartman 225-229
Uwagi A. Białynickiego-Biruli w związku z recenzją PDF
. . 229-231
Recenzja: S. Łojasiewicz, Wstęp do teorii funkcji rzeczywistych PDF
S. Lipski 232-234
Recenzja: T. Gerstenkom, T. Środka, Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa PDF
R. Bartoszyóski 234-237
Recenzja: E. Tarnawski, Matematyka dla studiów technicznych PDF
H. Adamczyk 237-239
Recenzja: J. Krzyż, Zbiór zadań z funkcji analitycznych PDF
W. Kleiner 240
Recenzja: W. Marek i J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach PDF
J. Waszkiewicz 240-243
Recenzja: L. T. Kubik, Rachunek prawdopodobieństwa PDF
B. Kopociński 243-244
Recenzja: R. Zieliński, Tablice statystyczne PDF
W. Klonecki 244-247
Recenzja: E. H. Spanier, Topologia algebraiczna PDF
A. Jankowski 249-250
Recenzja: A. Ehreófeucht, O. Stande, Zbiór zadań z matematyki elementarnej. Algebra PDF
M. Bryński 249-250
Recenzja: R. Pallu de la Barriere, Podstawy matematyczne teorii sterowania automatycznego PDF
A. Turowicz 250-252
Recenzja: W. Narkiewicz, Elementy algebraiczne teorii liczb PDF
J. Browkin 252-253
Recenzja: R. Duda, O pojęciu wymiaru PDF
J. Mioduszewski 254-257
Recenzja: J. Browkin, Przykłady pierścieni i ciał w programie szkolnym PDF
A. Ehrenfeucht 257
Recenzja: J. Janikowski Elementy algebry liniowej PDF
M. Bryński 258-259
Recenzja: A. Leksińska, W. Leksiński, W. Żakowski Rachunek różniczkowy i całkowy PDF
H. Kołakowski 259-260
Recenzja: W. Janowski i J. Kaczmarski, Liczby i zmienne zespolone PDF
M. Skwarczyński 260-261
Recenzja: L. Dubikajtis, Wiadomości z geometrii rzutowej PDF
J. Bednarczuk 261-262
Recenzja: T. Rumak, Równania różnicowe PDF
R. Rabczuk 262-263
Recenzja: K. Hinderer, Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie PDF
W. A. Woyczyński 263-264
Recenzja: G. Preuss, Allgemeine Topologie PDF
J. Mioduszewski 264-266
Książki nadesłane PDF
. . 266-268
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X