Tom 20, Nr 01 (1976)

Spis treści

Analityczne zastosowania twierdzeń o rozstrzygalności PDF
T. Mostowski 1-6
Czym zajmuje się geometria algebraiczna PDF
M. Szurek 7-27
Rozmowa z maszyną cyfrową Odra 1204 o aproksymacji funkcjami łamanymi PDF
Z. CiesielskiiE. Niedźwiecka 29-34
Liczby pierwsze a ruch Browna PDF
P. Billingsley 35-53
Tadeusz Ważewski (1896-1972) PDF
C. Olech, J. SzarskiiZ. Szmydt 55-62
Sesja Naukowa Oddziału Krakowskiego PTM poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego PDF
A. Pelczar 62-63
Przemówienie na Sesji poświęconej pamięci Profesora Ważewskiego PDF
A. Turowicz 63-64
Przemówienie na Sesji Naukowej poświęconej pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego PDF
J. Szarski 64-65
O wynikach Tadeusza Ważewskiego w matematycznej teorii optymalnego sterowania PDF
C. Olech 66-69
Metoda topologiczna badania przebiegu rozwiązań równań różniczkowych PDF
A. Pliś 70-71
Nierówności różniczkowe i równania cząstkowe pierwszego rzędu w spuściźnie naukowej Tadeusza Ważewskiego PDF
J. Szarski 71-76
Odwzorowania otwarte w dowodach twierdzeń o istnieniu rozwiązań równań różniczkowych PDF
A. Lasota 76-80
O metodzie kolejnych przybliżeń PDF
A. Pelczar 80-84
Semestr „Teoria sterowania” PDF
J. Zabczyk 85-87
Ze słownika racjonalnego Hugona Steinhausa PDF
. . 88
Antoni Przeborski (1871-1941) PDF
A. Wachułka 89-93
Uzdolnienia, środowisko społeczne i olimpiady matematyczne PDF
I. Białecki 95-113
Zadania PDF
. . 115-117
Krótkie informacje PDF
. . 118-120
Uwagi autora w związku z recenzją Witolda Kloneckiego książki Ryszarda Zielińskiego, Tablice statystyczne PDF
R. Zieliński 121-125
Uwagi autora w związku z recenzją B. Kopocińskiego książki T. L. Kubika Rachunek prawdopodobieństwa PDF
L. T. Kubik 128
Uwagi autora w związku z recenzją Elżbiety Pleszczyńskiej książki Czesława Platta, Problemy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej PDF
C. Platt 128-129
Recenzja: K. Radziszewski, Wstęp do współczesnej geometrii różniczkowej PDF
A. Trautman 130-133
Recenzja: E. Kącki, L. Sadowska i L. Siewierski, Geometria analityczna w zadaniach PDF
M. Moszyńska 133-135
Recenzja: T. B. Iwiński, Szeregi nieskończone PDF
J. Waszkiewicz 135-137
Recenzja: T. Brocker und K. Janich Einfuhrung, in die Differentialtopologie PDF
A. Jankowski 137-138
Książki nadesłane PDF
. . 139
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X