Tom 19, Nr 02 (1975)

Spis treści

O dorobku naukowym Antoniego Zygmunda PDF
Ch. Fefferman, J. P. KahaneiE. M. Stein 91-118
Uroczystość wręczenia profesorowi Stanisławowi Gołąbowi dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
A. Pelczar 127
Życie i twórczość profesora Stanisława Gołąba PDF
M. Kucharzewski 128-131
Wspomnienia o Banachu i Wilkoszu PDF
M. Albiński 133-135
Liczby naturalne i ich aksjomatyka PDF
J. MikusińskiiP. Mikusiński 137-140
Momenty zwrotne w historii teorii spektralnej PDF
L. A. Steen 141-164
Współczesne tendencje w nauczaniu geometrii PDF
Z. Krygowska 165-183
Jak mówić o matematyce PDF
P. R. Halmos 185-193
Ze słownika racjonalnego Hugona Steinhausa PDF
. . 194
Zadania PDF
. . 195-197
Krótkie informacje PDF
. . 197-200
Recenzja: W. Narkiewicz, Elementary and analytic theory of algebraic numbers PDF
J. Browkin;H. Iwaniec 200-204
Recenzja: R. Zieliński, Wybrane zagadnienia optymalizacji statystycznej PDF
W. Oktaba 204-205
Recenzja: M. Kolupa, Elementarny wykład algebry liniowej dla ekonomistów PDF
A. Wieczorek 206-207
Recenzja: C. Platt, Problemy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej PDF
E. Pleszczyńska 207-210
Recenzja: S. Kulczycki, Z dziejów matematyki greckiej PDF
S. Dobrzycki 210-213
Książki nadesłane PDF
. . 213-214
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X