Tom 20, Nr 02 (1978)

Spis treści

Analiza harmoniczna i arytmetyka PDF
V. S. Varadarajan 141-160
Niekomutatywna teoria miary PDF
R. Jajte 161-166
Andriej Nikołajewicz Kołmogorow PDF
W. A. Woyczyński 167-172
O działalności naukowej prof. Karola Borsuka PDF
K. Sieklucki 172-174
Paweł Siergiejewicz Aleksandrow PDF
R. Engelking 174-177
O działalności prof. Stanisława Mazura PDF
S. Rolewicz 178-181
Koło Matematyczno-Fizyczne w Warszawie a reforma nauczania matematyki i fizyki na początku XX wieku PDF
K. Wuczyńska 183-188
Henri Lebesgue i polska szkoła matematyczna: obserwacje i wspomnienia PDF
M. Kac 189-192
Julian Bonder, 1900-1975 PDF
W. Fiszdon 193-194
Zadania PDF
. . 195-196
Krótkie informacje PDF
. . 196-200
Recenzja: B. Gleichgewicht, Algebra PDF
M. Szurek 200-202
Recenzja: F. Otto, E. Otto, Podręcznik geometrii wykreślnej PDF
J. Kaczmarek 202-203
Recenzja: E. Kącki, L. Siewierski, Wybrane działy matematyki wyższej PDF
T. Mostowski 203-205
Recenzja: F. Indan, Matematyka. Teoria i zbiór zadań PDF
M. Krych, M. Misiurewicz 205-209
Recenzja: B. Januszewski, M. Palej, S. Polański, A. Reichhart, Geometria wykreślna PDF
E. Otto 205
Recenzja: M. Warmus, Wykłady z probabilistyki PDF
T. Bojdecki 209-211
Recenzja: W. Żakowski, W. Kołodziej, Matematyka, cz. II PDF
R. Rabczuk 211-213
Recenzja: S. K. Godunow, Równania fizyki matematycznej PDF
rec. T. Bałaban, J. A. Rempała 213-214
Recenzja: J. Browkin, Zbiory z działaniami PDF
B. Gleichgewicht 214-216
Recenzja: R. Zuber, Metody numeryczne i programowanie PDF
Ś. Ząbek 216-221
Recenzja: S. Kulczycki, Opowieści z dziejów liczb PDF
J. Łoś 221-222
Recenzja: I. Białecki, Funkcjonowanie Olimpiad Matematycznych PDF
T. B. Iwiński 222-227
Recenzja: J. Barwise, Admissible sets and structures PDF
W. Marek 228
Książki nadesłane PDF
. . 228-230
Spis treści tomów XI – XX PDF
. . 231-247
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X