Tom 21, Nr 01 (1978)

Spis treści

O działalności naukowej Profesora Andrzeja Turowicza PDF
H. Górecki., A. Pelczar 15-24
M. Moszyńska i L. W. Szczerba, Wanda Szmielew (1918-1976) PDF
M. Kordos 25-28
Jak pisać teksty matematyczne PDF
N. E. Steenrod, P. R. Halmos, M. M. Schiffer, J. A. Dieudonnć 29-81
Ze słownika racjonalnego Hugona Steinhausa PDF
. . 82
Zadania PDF
. . 83-84
Krótkie informacje PDF
. . 85-88
Recenzja: K. Borsuk, Theory of shape PDF
M. Moszyńska 89-91
Recenzja: T. Iwiński, Ponad pól wieku działalności matematyków polskich. Zarys historii Polskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
S. Hartman 91-92
Recenzja: A. Schinzel, Wacław Sierpiński. Współczesne życiorysy Polaków PDF
K. Borsuk 91
Recenzja: J. Browkin, J. Rempała, S. Straszewicz, 25 lat Olimpiady Matematycznej PDF
T. Iwaniec, E. Otto, A. Schinzel 92-93
Recenzja: R. Rabczuk, Elementy nierówności różniczkowych PDF
S. Szufla 94-95
Recenzja: Geometria wykreślna, t. 2, praca zbiorowa pod redakcją S. Polańskiego PDF
E. Otto 95-96
Recenzja: A. Weil, Elliptic functions according to Eisenstein and Kronecker PDF
A. Schinzel 96-97
Recenzja: R. B. Holmes, Geometric functional analysis and its applications PDF
C. Bessaga 97-99
Książki nadesłane PDF
. . 99
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X