Tom 22, Nr 01 (1979)

Spis treści

Postęp w teorii liczb w latach 1966-1978 PDF
A. Schinzel 1-11
Miscellanea (B. Russel, G. Cantor) PDF
Redaktor 12
O pracach Henryka Iwańca dotyczących metod sita w teorii liczb PDF
A. Schinzel 13-16
Sesja naukowa w Mądralinie 1978 PDF
Redaktor 13
O relacjach symplektycznych i równaniach różniczkowych cząstkowych PDF
J. Kijowski 17-29
Zbiory konstruowalne i gry analityczne PDF
M. Srebrny 30-34
Układy biortogonalne w przestrzeniach funkcyjnych PDF
S. J. Szarek 35-38
Charakteryzacja rozmaitości nieskończenie wymiarowych PDF
H. Toruńczyk 39-43
Ze słownika racjonalnego Hugona Steinhausa PDF
H. Steinhaus 44
O Andrzeju Mostowskim PDF
J. Łoś 45-47
Zarys dorobku naukowego Andrzeja Mostowskiego PDF
A. Grzegorczyk, W. Marek 47-52
O życiu i działalności Andrzeja Mostowskiego PDF
S. Krajewski, M. Srebrny 53-64
Refleksje na temat pewnego wykładu z historii matematyki PDF
A. Mostowski 65-75
Fragment notatek do wykładu z historii matematyki PDF
A. Mostowski 76-77
Fragment książki Logika matematyczna PDF
A. Mostowski 77-78
Logic Colloquium ’77 PDF
A. Kościelski, L. Pacholski 79-84
Konferencja z układów dynamicznych i teorii ergodycznej w Warszawie PDF
F. Przytycki 85-89
Miscellanea (H. Helmholtz, M. Bochner) PDF
Redaktor 90
Narodziny statystyki matematyki PDF
J. Neyman 91-106
Leon Lichtenstein (1878-1933) PDF
D. Przeworska-Rolewicz 107-113
O wprowadzeniu pojęcia wyznacznika na wykładzie algebry liniowej PDF PDF
J. Browkin 115-123
Miscellanea (A. de Morgan, B. Pascal, G. W. Leibniz, B. Russel) PDF
Redaktor 114
Miscellanea (T. Varga) PDF
Redaktor 124
O nieindukcyjnych dowodach zasad równoważnych pewnikowi wyboru PDF
A. Wojciechowska 125-133
Miscellanea (T. Varga) PDF
Redaktor 134
Metody numeryczne w programach nauczania Inżynierów PDF
T. Desperat, A. Kiełbasiński 135-141
Miscellanea (T. Varga) PDF
Redaktor 142
Nauczanie matematyki a rozwój dziecka PDF
J. Piaget 143-154
Wyjątki z księgi protokołów Towarzystwa Matematycznego w Krakowie PDF
Redaktor 155-157
Z teki karykatur L. Jeśmanowicza, W. Pogorzelski PDF
L. Jeśmanowicz 158
Zadania PDF
Redaktor 159-160
Krótkie informacje PDF
Redaktor 160-163
Recenzja: A. Białynicki-Birula, Algebra liniowa z geometrią PDF
W. Narkiewicz 164-166
Recenzja: J. Browkin, Teoria ciał PDF
W. Więsław 166-171
Recenzja: W. Narkiewicz, Teoria liczb PDF
J. Browkin 171-172
Recenzja: R. Engelking, Teoria wymiaru PDF
R. Duda 172-175
Recenzja: J. Guściora, M. Sadowski, Repetytorium z algebry liniowej PDF
J. Janikowski 176-178
Recenzja: S. Serafin, G. Treliński, Zbiór zadań z matematyki elementarnej PDF
H. Guściora 178-180
Recenzja: J. Krempa, B. Mażbic-Kulma, Elementy logiki, teorii mnogości i algebry PDF
T. Traczyk 180-181
Recenzja: B. Leszczyński, Matematyka PDF
M. Krych 181-184
Recenzja: J. Piaget, Psychologia i epistemologia PDF
A. Grzegorczyk 184-185
Recenzja: H. M. Edwards, Fermat's last theorem. A genetic introduction to algebraic numer theory PDF
A. Schinzel 185-186
Recenzja: A. Thue, Selected mathematical papers with an introduction by Carl Ludwig Siegel PDF
A. Schinzel 185
Książki nadesłane PDF
Redaktor 186-187
Miscellanea (S. Zaremba) PDF
Redaktor 188
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X