Tom 23, Nr 01 (1980)

Spis treści

Jak matematycy polscy rozszyfrowali Enigmę PDF
M. Rejewski 1-28
Konferencja z Topologii Geometrycznej w Warszawie PDF
K. Borsuk, J. Dydak, K. Gęba, A. Kirkor, J. Krasinkiewicz, H. Toruńczyk 29-38
Od wizerunku do symbolu. Zarys teorii symbolizmu PDF
R. Thom 39-54
Matematyka a teoria muzyki PDF
R. Wille 55-67
Miscellanea (J. W. Young) PDF
Redaktor 68
Witold Hurewicz — życie i dzieło PDF
K. Borsuk 69-74
O moim przyjacielu Juliuszu Schauderze PDF
J. Leray 75-83
W sprawie, roku urodzenia Schaudera PDF
Redaktor 84
Andrzej Jankowski (1938-1975) PDF
R. Rubinsztein 85-91
Zadania PDF
Redaktor 93-95
Krótkie informacje PDF
Redaktor 96-101
Ze słownika racjonalnego Hugona Steinhausa PDF
H. Steinhaus 102
Ustosunkowanie się do recenzji prof. dra Edwarda Otto zamieszczonej w Wiadomościach Matematycznych 21 (1978), str. 95-96 PDF
S. Polański 103-104
Recenzja: A. Kaufmann, Introduction to the theory of fuzzy subsets PDF
W. Ostasiewicz 104-109
Recenzja: A. Wawrzyńczyk, Współczesna teoria funkcji specjalnych PDF
E. Płonka 109-110
Recenzja: J. Musielak, Przestrzenie modularne PDF
A. Kozek 110-112
Recenzja: I. Gucewicz-Sawicka, Elementy topologii w nauczaniu na poziomie średnim PDF
W. Nitka 112-117
Recenzja: A. Rutkowski, Elementy logiki matematycznej PDF
A. Wojciechowska 117-120
Recenzja: J. Bednarczuk, Urok przekształceń afinicznych PDF
H. Makowiecka 120-123
Recenzja: L. W. Szczerba, O mierze Jordana PDF
Z. Moszner 123-124
Recenzja: A. J. K. Plewicki, Język programowania APL/360 PDF
S. Paszkowski 124-127
Recenzja: B. Korzan, Elementy teorii grafów i sieci. Metody i zastosowania PDF
M. M. Sysło 127-131
Recenzja: R. S. Garfinkel, G. L. Nemhauser, Programowanie całkowitoliczbowe PDF
K. Zorychta 131-132
Recenzja: J. Ławrynowicz, Rachunek wariacyjny ze wstępem do programowania metamatematycznego PDF
K. Tatarkiewicz 132-137
Recenzja: R. Leitner, W. Żakowski, Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne PDF
S. Kucharczyk 137-139
Recenzja: A. Leksińska, W. Leksiński, Elementy matematyki wyższej dla studentów i kandydatów na studia PDF
D. Bobrowski 139-141
Recenzja: J. R. Strooker, Introduction to categories, homological algebra and sheaf cohomology PDF
J. Konarski 141-142
Recenzja: J. Bergh, J. Lofstrom, Interpolation spaces. An introduction PDF
J. Musielak 142-144
Książki nadesłane PDF
Redaktor 144
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X