Tom 23, Nr 02 (1981)

Spis treści

Problemy analitycznej teorii odwzorowań quasikonforemnych PDF
B. Bojarski, T. Iwaniec 145-160
Kurt Godel i jego dzieło PDF
S. Krajewski 161-187
Miscellanea (E. Mach, J. J. Sylvester, J. Swift, C. Weierstrass) PDF
Redaktor 188
Stefan Bergman (1895-1977) PDF
M. Skwarczyński 189-204
Matematyka a rozumienie PDF
R. Thom 205-212
Wrażenia ze Zjazdu PDF
R. Duda 213-216
XII Zjazd Matematyków Polskich PDF
Redaktor 213
Przebieg Zjazdu PDF
T. Iwiński, L. Mikołajczyk 216-220
Przemówienie na XII Zjeździe Matematyków w Łodzi PDF
W. Nowacki 220-222
Lwowska Szkoła Matematyczna w okresie międzywojennym PDF
W. Orlicz 222-231
Wspomnienia o Leonie Chwistku, Hugonie Steinhausie i Włodzimierzu Stożku PDF
A. Dawidowicz 232-240
Memoriał Komitetu Nauk Matematycznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie programu matematyki w szkole dziesięcioletniej PDF
Redaktor 243-247
Miscellanea (J. S. Bruner) PDF
Redaktor 248
Uwagi o kształceniu matematycznym w szkole masowej PDF
P. Nowicki 249-255
Pytania zasadnicze PDF
Z. Semadeni 255-256
Krótkie informacje PDF
Redaktor 257-259
Recenzja: K. Kuratowski, A. Mostowski, Teoria mnogości, wyd. III PDF
L. Pacholski 260-262
Recenzja: M. Bryński, J. Jurkiewicz, Zbiór zadań z algebry PDF
R. Kiełpiński 262-264
Recenzja: H. Koczyk, Geometria wykreślna PDF
J. Kaczmarek 264-265
Recenzja: A. Bartkowiak, Podstawowe algorytmy statystyki matematycznej PDF
A. Kowalski 265-267
Recenzja: W. Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski, Matematyka dla studiów eksperymentalnych PDF
B. Palczewski 267-268
Recenzja: I. N. Stewart, D. O. Tali, Algebraic number theory PDF
W. Narkiewicz 268-269
Recenzja: T. W. Gamelin, Uniform algebras and Jensen measures PDF
W. Żelazko 269-270
Książki nadesłane PDF
Redaktor 270-272
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X