Tom 24, Nr 01 (1982)

Spis treści

Nekrologi: Jerzy Spława-Neyman, Stanisław Mazur, Karol Borsuk PDF
Redaktor 0
Metoda kategorii Baire’a w zastosowaniu do pewnych zagadnień analizy matematycznej PDF
W. Orlicz 1-15
Ze słownika racjonalnego Hugona Steinhausa PDF
H. Steinhaus 16
Czy możliwa jest matematyka kontinuum PDF
R. Thom 17-21
Miscellanea (J. W. Goethe) PDF
. . 22
Badania ongiś i dziś PDF
E. C. Zeeman 23-46
O nowej roli komputerów w matematyce PDF
R. Duda 47-55
Uwagi do artykułu R. Dudy PDF
Z. Semadeni 56-57
Miscellanea (J. W. Goethe) PDF
. . 58
Metody numeryczne w szkole wyższej PDF
A. Kiełbasiński 59-64
Franciszek Leja (1885-1979) PDF
J. Siciak 65-90
Wspomnienia o Juliuszu P. Schauderze PDF
H. M. Schaerf 91-94
Matematyka w okresie reform szkolnych sprzed lat dwustu PDF
Z. Pawlikowska-Brożek 95-105
Miscellanea (J. W. Goethe) PDF
. . 106
Zadania PDF
. . 107-109
Krótkie informacje PDF
. . 109-116
Recenzja: Mathematics today. Twelve informal essays PDF
R. Duda 117-123
Recenzja: G. Polya, Mathematical method in science PDF
J.Ło J.Łoś 123-127
Recenzja: A. Wojciechowska, Elementy logiki i teorii mnogości PDF
W. Bartol 127-129
Recenzja: Zbiór zadań z teorii grup PDF
J. Browkin 129-130
Recenzja: A. H. Wallace, Wstęp do topologii różniczkowej PDF
B. Hajduk 130-131
Recenzja: M. Mączyński, J. Muszyński, T. Traczyk, W. Żakowski, Matematyka PDF
A. Iwanik 132-134
Recenzja: Algebra liniowa dla ekonometryków PDF
J. Łoś 135-137
Recenzja: Słownik języka polskiego, t. I-III PDF
E. Laus-Mączyńska, Z. Saloni 137-139
Recenzja: M. Bazewicz, Systemy informatyczne w szkole wyższej PDF
J.Ło J.Łoś 139-144
Książki nadesłane PDF
. . 144
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X