Tom 24, Nr 02 (1982)

Spis treści

Stanisław Saks (1897—1942) PDF
A. Zygmund 145-156
O pracach S. Saksa z analizy funkcjonalnej PDF
P. Wojtaszczyk 156-158
Bibliografia Stanisława Saksa PDF
Redaktor 158-160
Prace Romana Sikorskiego z logiki matematycznej PDF
H. Rasiowa 161-165
Prace Romana Sikorskiego z teorii algebr Boole’a PDF
T. Traczyk 165-169
Prace Romana Sikorskiego z teorii miary PDF
E. Grzegorek, C. Ryll-Nardzewski 169-173
Prace Romana Sikorskiego z teorii dystrybucji PDF
P. Antosik 173-175
O Romanie Sikorskim w analizie funkcjonalnej i trochę poza nią PDF
A. Pełczyński 175-182
Spis publikacji Romana Sikorskiego do roku 1980 PDF
Redaktor 182-186
Działalność naukowa Leona Lichtensteina (z okazji setnej rocznicy urodzin) PDF
E. Holder 187-202
O wprowadzeniu alternatywnych podręczników matematyki do klasy czwartej PDF
J. Waszkiewicz, A. Wojciechowska 203-216
Uwagi do artykułu J. Waszkiewicza i A. Wojciechowskiej „O wprowadzeniu alternatywnych podręczników matematyki do klasy czwartej ” PDF
Z. Semadeni 216-218
Wykaz profesorów i docentów matematyki pracujących w polskich uczelniach w latach 1919-1939 PDF
Z. Pawlikowska-Brożek 219-223
Miscellanea (P. Enriques, St. Kwietniewski i Wł. Wojtowicz) PDF
Redaktor 224-225
Ze słownika racjonalnego Hugona Steinhausa PDF
H. Steinhaus 226
Nad grobem Henryka Majki PDF
S. Hartman 227-228
Jeszcze w sprawie Antoniego Przeborskiego PDF
Redaktor 229-232
Kącik Językowy PDF
Redaktor 233
Zagadnienie dyskusji w sprawach językowych PDF
W. Kleiner 234-236
O użyciu konstrukcji biernych w języku polskim PDF
Z. Saloni 236-240
Zadania PDF
Redaktor 241-242
Krótkie informacje PDF
Redaktor 243-250
Recenzja: W. Kleiner, Zarys analizy matematycznej PDF
M. Krych 250-252
Recenzja: A. Plucińska, E. Pluciński, Elementy probabilistyki PDF
A. Weron 252-254
Recenzja: К. Dobrowolska, W. Dyczka, H. Januszenkow, J. Maciulewicz, Matematyka dla studiów technicznych dla pracujących, t. 1 PDF
W. Leksiński 254-255
Recenzja: M. Bryński, L. Włodarski, Konstrukcje geometryczne PDF
B. Gleichgewicht 255-258
Recenzja: Z. Krygowska, Zarys dydaktyki matematyki, cz. I-III PDF
W. Nowak 258-263
List do Redakcji PDF
E. Markiewicz 263
Książki nadesłane PDF
Redaktor 263-264
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X