Tom 25, Nr 01 (1983)

Spis treści

Nekrologi: Paweł Siergiejewicz Aleksandrow, Roman Sikorski, Alfred Tarski PDF
Redaktor 0
Przegląd współczesnych problemów przemiennej analizy harmonicznej PDF
S. Hartman 3-21
Ze słownika racjonalnego Hugona Steinhausa PDF
H. Steinhaus 22
Węgierska kostka magiczna i jej związek z teorią grup . PDF
P. Traczyk 23-35
Dydaktyczne zalety kostki węgierskiej PDF
D. Singmaster 35-36
Trójkątne liczydło Pascala PDF
P. Nowicki 37-50
O zbiorach rzutowych PDF
T. Weiss 51-64
List do Arnauda Denjoy z 1926 r PDF
M. Łuzin 65-68
Refleksje o stanie matematyki polskiej PDF
S. Rolewicz 69-73
Miscellanea (J. S. Bruncr, W. Czapliński, S. Kulczycki) PDF
Redaktor 74
Otton Marcin Nikodym (1889-1974) PDF
A. Berkowska 75-83
Spis prac Ottona M. Nikodyma PDF
Redaktor 83-88
Spis prac Stanisławy Nikodymowej PDF
Redaktor 87-88
Nachman Aronszajn (1907-1980) PDF
P. Szeptycki 89-90
Bronisław Knaster (1893-1980) PDF
R. Duda 99-116
Profesor Bronisław" Knaster w oczach studenta i ucznia PDF
J. Mioduszewski 116-120
Spis prac Bronisława Knastera PDF
Redaktor 120-122
Nowa matematyka czy nowe jej nauczanie? PDF
H. Freudenthal 123-141
Miscellanea PDF
J. Łanowski 142
Kącik językowy PDF
Redaktor 143-150
Uwagi o słowotwórstwie matematycznym PDF
R. Duda 143-150
Uwagi do recenzji K. Tatarkiewicza książki „Rachunek wariancyjny ze wstępem do programowania matematycznego” PDF
J. Ławrynowicz 151-153
Recenzja: W. Oktaba, Matematyka dla wydziałów technicznych akademii rolniczych PDF
C. Bowszyc 153-154
Recenzja: W. M. Turski, Propedeutyka informatyki PDF
J. Martinek 154-155
Recenzja: R. Sz. Lipcer, A. N. Sziriajew, Statystyka procesów stochastycznych, filtracja nieliniowa i zagadnienia pokrewne PDF
T. Bojdecki 156-158
Recenzja: M. J. G-reenberg, Wykłady z topologii algebraicznej PDF
S. Jackowski 158-160
Recenzja: J. Lindenstrauss, L. Tzafriri, Classical Banach Spaces I, Seguence Spaces; Classical Banach spaces II, Function spaces PDF
T. Figiel 160-161
Recenzja: M. Takesaki, Theory of operator algebras, I PDF
W. Żelazko 162
Recenzja: P. Ribenboim, 13 Lectures on Fermat’s Last Thcorem PDF
W. Narkiewicz 163-164
Recenzja: P. D. T. A. Elliott, Probabilistic Number Theory, T, II PDF
H. Iwaniec 164-167
Książki nadesłane PDF
Redaktor 167-168
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X