Tom 26, Nr 01 (1984)

Spis treści

Rola Wacława Sierpińskiego w historii matematyki polskiej PDF
A. Schinzel 001-009
Wkład Wacława Sierpińskiego do ogólnej teorii mnogości PDF
Z. Adamowicz 009-018
O pracach Wacława Sierpińskiego z topologii PDF
R. Engelking 018-024
Prace Wacława Sierpińskiego z teorii liczb PDF
A. Schinzel 024-031
Miscellanea: Józef Maria Hoene-Wroński PDF
Redaktor 32
Teoria miary z punktu widzenia teorii mnogości PDF
A. Pelc 033-46
Matematyczna niezupełność arytmetyki PDF
R. Murawski 047-058
Dodatek do artykułu R. Murawskiego PDF
R. Kossak 058-060
Kierunki rozwoju matematyki czystej PDF
J. Dieudonné 061-083
Urno-słownik PDF
Redaktor 84
Wspomnienia o Kole Matematyczno-Fizycznym Studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie PDF
K. Szałajko 085-96
Rozwiązania zadań PDF
Redaktor 097-102
Krótkie informacje PDF
Redaktor 102-104
W sprawie historii nauczania matematyki w Polsce PDF
S. Dubiel 104-105
W sprawie recenzji książki M. Bazewicza PDF
J. L. Kulikowski 106-108
W sprawie recenzji książki M. Bazewicza PDF
J. Łoś 108-109
Recenzja: M. Grabowski, Ćwiczenia z analizy matematycznej dla nauczycieli PDF
R. Dwilewicz 109-111
Recenzja: A. Płocki, Rachunek prawdopodobieństwa dla nauczycieli PDF
D. Szynal 111-113
Recenzja: W. Szlenk, Wstęp do teorii gładkich układów dynamicznych PDF
A. Krzywicki, T. Nadzieja 113-116
Recenzja: L. T. Kubik, A. Krupowicz, prowadzenie do rachunku prawdopodo bieństwa i jego zastosowań PDF
D. Szynal 116-117
Recenzja: S. Kurcyusz, Matematyczne metody optymalizacji PDF
T. Dobrowolski 118-120
Recenzja: W. Majewski, A. Albicki, Algebraiczna teoria automatów PDF
S. Waligórski 120-123
Recenzja: J. Geresz, Zarys podstawowych idei teorii Thoma PDF
T. Mostowski 123-125
Recenzja: R. D. Mauldin (red.), The Scottish Book PDF
T. Figiel 125-126
Recenzja: A. Schinzel, Selected Topics in Polynomials PDF
J. Browkin 126-129
Recenzja: L. A. Steen, Mathematics Tomorrow PDF
J. Musielak 129-132
Książki nadesłane PDF
Redaktor 132
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X