Tom 26, Nr 02 (1985)

Spis treści

Tajemnica warszawskiej szkoły logicznej PDF
J. Wołeński 133-153
Miscellanea: G. Mathews PDF
Redaktor 154
Stefan Kaczmarz (1895-1939) PDF
W. Orlicz 155-164
Doktorat honorowy profesora Orlicza i sesja naukowa w Poznaniu PDF
Redaktor 164-165
Fragmenty przemówienia wygłoszonego podczas uroczystości doktoratu h.c. w Poznaniu PDF
W. Orlicz 165-169
G. Mathews PDF
Miscellane Miscellanea 170
Nieskończoność, zbiory i możliwość u B. Bolzana PDF
P. Vopěnka 171-204
75 lat ICMI PDF
A. G. Howson 205-224
Uwagi o Słowniku Racjonalnym Hugona Steinhausa PDF
S. Hartman 225-229
Ze słownika racjonalnego Hugona Steinhausa PDF
Redaktor 230
Przyczynek do biografii Władysława Nikliborea PDF
G. Studnicki 231-232
Uwagi o artykułach w Wiadomościach Matematycznych PDF
J. Mioduszewski 232-234
Do bibliografi dotyczącej tematu Zorna PDF
AgnieszkaWojciechowsk AgnieszkaWojciechowska 235
Stanowisko Prezydium ZG Polskiego Towarzystwa Informatycznego W sprawie wprowadzenia elementów informatyki do szkolnictwa średniego i podstawowego PDF
Redaktor 235-237
Książki nadesłane PDF
Redaktor 237-246
Krótkie informacje PDF
Redaktor 237-246
Recenzja: J. Krzyż i J. Ławrynowicz, Elementy analizy zespolonej PDF
J. Siciak 247-250
Uwagi do recenzji prof, dra Józefa Siciaka książki Elementy analizy Zespolonej PDF
J. Krzyż, J. Ławrynowicz 250-253
Recenzja: S. Gładysz, Wstęp do topologii PDF
К. Goebel 253-254
Recenzja: M. Kordos, L. Włodarski, O geometrii dla postronnych PDF
S. Hartman 254-260
Recenzja: A. Mąkowski, Zasada szufladkowa Dirichfeta oraz T. Iwaniec, Geometria okręgów i sfer PDF
L. Jeśmanowicz 260-262
Recenzja: K. Nowiński, Nietypowe, osobliwe, wyjątkowe PDF
K. Goebel 262
Recenzja: J. Słupecki, К. Hałkowska i К. Piróg-Rzepecka, Elementy arytmetykiteoretycznej PDF
Z. Adamowicz 263-265
Recenzja: M. Klemm, Symmetrien von Ornamenten und Kristallen PDF
R. Duda 265-268
Recenzja: Ph. J. Davis, The Thread: A Mathematical Tam PDF
J. Waszkiewicz 268-270
Recenzja: R. B. Reisel, Elementary Theory of Metric Spaces. A. Course in Constructing Mathematical Proofs PDF
W. Nitka 270-274
Recenzja: K. Ireland and M. Rosen, A Classical Introduction to Modern Number Theory PDF
W. Narkiewicz 274-276
Recenzja: Hua Loo Keng, Introduction to Number Theory PDF
A. Schinzel 276-277
Recenzja: Paul Erdős (ed.), Studies in Pure Mathematics. To the Memory of Paul Turan PDF
A. Schinzel 277-278
Recenzja: S. Przybyło, A. Szlachtowski, Algebra i geometria afiniczna w zadaniach PDF
B. Gleichgewicht 278-280
Uwagi autora o recenzji Jerzego Łosia książki Mieczysława Bazewicza Systemy informatyczne w szkole wyższej PDF
M. Bazewicz 280-283
Książki nadesłane PDF
Redaktor 283-284
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X