Tom 27, Nr 01 (1986)

Spis treści

Hipoteza Bieberbacha (1916-1984) PDF
J. Zemanek 1-13
Miscellanea - B. Pascal PDF
Redaktor 13-14
Długie dzieje ułamków łańcuchowych i przybliżeń Padego PDF
C. Breziński 15-45
Sprostowania do artykułu A. Derkowskiej Otton Marcin Nikodym (1889-1974) PDF
Redaktor 45-46
O wyznaczniku raz jeszcze PDF
J. Browkin 47-58
Paweł Siergiejewicz Aleksandrów PDF
R. Duda 59-74
O pewnym rozkładzie figur środkowo symetrycznych PDF
M. Wojciechowski 75-80
Sztuka TEXowania PDF
M. J. Lao 81-87
W trzydziestą piątą rocznicę powołania Państwowego Wydawnictwa Naukowego PDF
Redaktor 88-92
Ulepszanie programów nauczania matematyki w zmieniających się Społeczeństwach PDF
T. J. Fletcher 93-108
ICMI i Kongres Nauczania Matematyki w Adelaide PDF
Z. Semadeni 108-111
Miscellanea - B. Pascal PDF
Redaktor 112-114
Emocjonalne uwarunkowania uczenia się matematyki na poziomie klas początkowych PDF
E. Gruszczyk-Kolczyńska 115-131
Kącik językowy: Refleksje nad polszczyzną matematyczną PDF
S. Hartman 133-138
Kącik językowy: O przestrzeganiu norm językowych PDF
Z. Saloni 138-142
Kącik językowy: O terminologii matematycznej i nie tylko PDF
A. Mąkowski 143-146
Kącik językowy: O roli słowa i dobieraniu słów do roli PDF
W. Kleiner 146-148
Kącik językowy: Propozycje terminologiczne PDF
A. Schinzel 148-149
Ze słownika racjonalnego Hugona Steinhausa PDF
H. Steinhaus 150
Krótkie informacje PDF
Redaktor 154-160
Uwagi w związku z recenzją D. Szynala PDF
L. T. Kubik 161-162
Recenzja: A. Weil, Number theory an approach through history. Prom Hammurabi to Legendre PDF
W. Narkiewicz 162-164
Recenzja: G. H. Moore, Zermelo’s axiom of choice its origine detelopment and influence PDF
R. Duda 164-167
Recenzja: H. Gericke, Mathematik in Antike und Orient PDF
R. Duda 167-169
Recenzja: A. I. Kostrykin, Wstęp do algebry PDF
A. Skowroński 169-171
Recenzja: G. Birkhoff, T. C. Bartee, Współczesna algebra stosowana PDF
A. Skowron 171-172
Recenzja: M. Skwarczyński, Wybrane zagadnienia analizy matematycznej PDF
L. Jeśmianowicz 173-175
Recenzja: K. Dobrowolska, W. Dyczka, H. Jakuszenkow, J. Maciulewicz, Matematyka dla studiów technicznych dla pracujących PDF
W. Leksiński 176-177
Recenzja: A. Plucińska, E. Pluciński, Zadania z probabilistyki PDF
Z. Rychlik 177-178
Recenzja: W. Lipski, Kombinatoryka dla programistów PDF
M. W. Sysło 178-181
Recenzja: I. Gucewicz-Sawicka (red.), Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki PDF
S. Turnau 181-185
Recenzja: J. Diestel, Sequences and series in Banach spaces PDF
S. Prus 185-187
Recenzja: J. K. Hale, L. T. Magälhaes, W. M. 0liva, An introduction to infinite dimensional dynamical systems - Geometric theory PDF
M. Krych 189-190
Książki nadesłane PDF
Redaktor 189-190
Stanowisko Komitetu Nauk Matematycznych PAN w sprawie szkolnych programów i podręczników matematyki PDF
Redaktor 190-191
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X